Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2182 VĂN BẢN
  Thông báo số 462/TB-TTPTQĐ ngày 24/11/2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023.

  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

V/v Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1775/QĐ-UBND ngày 20/11/2023

V/v Ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3781/STNMT-QLĐĐ ngày 21/11/2023

Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12/10/2023 của BTNMT

  Thông báo số 640/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần và Thương mại - Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

  Thông báo số 639/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần Tân Tân Trà Vinh

  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023

VV phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2022

  Quyết định số 911/QĐ-STNMT ngày 16/10/2023

Quyết định hủy phôi GCN Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  Tài liệu số Quy hoạch cấp huyện - thị xã - thành phố Trà Vinh

Quy hoạch cấp huyện - thị xã - thành phố Trà Vinh thời kỳ 2021-2030

  Tài liệu số Quy Hoạch tỉnh Trà Vinh

Tài liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

  Thông báo số 543/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/10/2023

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1416A, tờ bản đồ số 1, diện tích 170m2, đất tọa lạc tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (nay là Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

  Thông báo số 81/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/10/2023

V/v mời chào giá dự toán mua sắm máy GPS năm 2023 của VPĐKĐĐ

  Công văn số 4402/ubnd-nn ngày 30/09/2023

V/v giao nhiệm vụ quyết định giá đất cụ thể đối với công trình, dự án liên huyện (KS)