Văn bản - Biển và Hải đảo

TỔNG CỘNG: 35 VĂN BẢN
  Công văn số 3908/STNMT-QLTNB ngày 30/11/2023

CV v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTTV)

  Công văn số 3566/STNMT-VP ngày 06/11/2023

Triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tài liệu số Quy Hoạch Biển Quốc Gia 2023 ngày 19/10/2023

Hồ sơ Quy hoạch không gian biển Quốc Gia

  Công văn số 3081/STNMT-QLTNB ngày 27/09/2023

V/v theo dõi, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn trong thời gian tới

  Công văn số 2977/STNMT-QLTNB ngày 19/09/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 2908/STNMT-QLTNB ngày 13/09/2023

V/v thông tin liên quan đến việc khai thác cát biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68

  Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 29/08/2023

hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Công văn số 2687/STNMT-QLTNB ngày 25/08/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2141/STNMT-QLTNB ngày 13/07/2023

Triển khai QĐ 14/2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của UBND tỉnh Quy định về quản lý, bảo vệ HLBVBB trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 07/07/2023

V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Giấy phép số 227/GP-BTNMT ngày 06/07/2023

Giấy phép nhận chìm ở biển để nhận chìm Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu năm 2022” của Tổng cty BDATHHMN.

  Quyết định số 1834/QĐ-BTNMT ngày 06/07/2023

Giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

  Thông báo số 266/TB-STNMT ngày 23/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Công văn số 48/STNMT-QLTNB ngày 06/01/2023

CV triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương

  Công văn số 4052/STNMT-QLTNB ngày 28/12/2022

CV triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh