Thông báo

Thông báo về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2023

Khác 09/02/2023

Thông báo về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2023

Mời chào giá 24 camera giám sát môi trường

Môi trường 07/02/2023

Mời chào giá 24 camera giám sát môi trường

Mời lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh TV năm 2023

Thông báo 07/02/2023

Mời lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh TV năm 2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Môi trường 02/02/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Về việc mời tham gia lập đề cương dự án Xây dựng quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗtrợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 17/01/2023

Về việc mời tham gia lập đề cương dự án Xây dựng quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗtrợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thông báo 11/01/2023

Thông báo mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

Về việc chọn đơn vị tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo 09/01/2023

Về việc chọn đơn vị tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Tư vấn kiểm định/giám định thiết bị

Môi trường 27/12/2022

Thông báo Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Tư vấn kiểm định/giám định thiết bị

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2023

Thông báo 14/12/2022

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

Thông báo 07/12/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022