Chỉ đạo điều hành

Triển khai Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025.

Môi trường 09/12/2021

Ngày 08/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3593/STNMT-QLMT gửi đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố và một số cơ sở thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khác 05/10/2021

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 31/08/2021

Tiếp tục thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

Khác 17/08/2021

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 14/08/2021

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chóng dịch bệnh (Covid-19)

Khác 02/08/2021

Về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chóng dịch bệnh (Covid-19)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Khác 01/08/2021

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Môi trường 22/07/2021

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Khác 15/07/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Về việc tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 12/07/2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN: Về việc tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19