Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 282 VĂN BẢN
  Thông báo số 689/TB-STNMT ngày 29/11/2023

Thông báo Về việc hủy Hợp đồng thuê đất số 71/HĐTĐ ngày 31/8/2016

  Thông báo số 462/TB-TTPTQĐ ngày 24/11/2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023.

  Thông báo số 677/TB-STNMT ngày 24/11/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 425/TB-STNMT ngày 08/08/2023

Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023

  Thông báo số 671/TB-STNMT ngày 22/11/2023

V/v mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu cho gói thầu số 03 và 04 thuộc Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 667/TB-STNMT ngày 21/11/2023

Về việc tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thuộc Dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông)trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 650/TB-STNMT ngày 16/11/2023

Về việc chọn Đơn vị tư vấn xây dựng Phương án Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 640/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần và Thương mại - Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

  Thông báo số 639/TB-STNMT ngày 13/11/2023

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần Tân Tân Trà Vinh

  Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 09/11/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023.

  Thông báo số 630/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời đơn vị tham gia tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh Xăng dầu năm 2023

  Thông báo số 631/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời thầu gói thầu số 04 Tư vấn giám định thiết bị Dự án 14 trạm AMD (lần 02)

  Thông báo số 588/TB-STNMT ngày 21/10/2023

Thông báo triển khai Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023 và Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 36/LCT-STNMT ngày 36/LCT-STNMT

Tuần 41 Lịch công tác LĐ STNMT từ 09 đến 14/10/2023