Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 359 VĂN BẢN
  Thông báo số 221/TB-STNMT ngày 06/05/2024

Thông báoc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

  Thông báo số 1619/STNMT-QLĐĐ ngày 16/05/2024

Cơ sở lập bản đồ chuyên ngành, bản đồ, sơ đồ các công trình, dự án và nhiệm vụ có liên quan của sở, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

  Thông báo số 243/TB-STNMT ngày 16/05/2024

mời chào giá thùng chứa rác thải và trạm chứa chất thải nhựa

  Thông báo số 16/TB-CNTT ngày 15/05/2024

Mời chào giá xét chỉ định đơn vị thiết kế, in băng rôn tuyên truyền, phông nền míttinh thuộc Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2024

  Thông báo số 15/TB-CNTT ngày 15/05/2024

Mời chào giá xét chỉ định đơn vị cung cấp nón có in nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường thuộc Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2024

  Thông báo số 14/TB-CNTT ngày 15/05/2024

Mời chào giá thiết bị xét chỉ định thầu Gói thầu: Mua túi sinh thái có in nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường thuộc Dự toán: mua sắm thuộc Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2024

  Thông báo số 241/TB-STNMT ngày 15/05/2024

Thông báo Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác thành phố Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ

  Thông báo số 232/TB-STNMT ngày 13/05/2024

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin Kế hoạch: Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2024

  Thông báo số 225/TB-STNMT ngày 08/05/2024

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm máy vi tính và máy in trang bị cho công chức Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 221/TB-STNMT ngày 06/05/2024

Thông báoc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

  Thông báo số 220/TB-STNMT ngày 04/05/2024

Về việc thay đổi số tài khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 218/TB-STNMT ngày 04/05/2024

Về việc mời tham gia thẩm định giá thiết bị (lần 02); Hạng mục: Mua sắm vật tư phục vụ vận hành, bảo dưỡng, bảo trì 05 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; Kế hoạch: Vận hành bảo dưỡng, bảo trì; sửa chữa; hiệu chuẩn, kiểm định 05 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục năm 2024

  Thông báo số 30/TB-VPĐKĐĐ ngày 03/05/2024

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 05/2024

  Thông báo số 06/TB-HĐKTSH ngày 04/05/2024

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức viên chức theo Kế hoạch số 02/KH-CNTT ngày 19/01/2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 30/TB-VPĐKĐĐ ngày 03/05/2024

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 05/2024