Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 246 VĂN BẢN
  Công văn số 1610/STNMT-QLMT ngày 16/05/2024

Tham vấn ý kiến việc xả nước thải và đăng cổng thông tin điện tử GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất đồ gia dụng bằng gỗ và bằng sắt, may mặc, giày da”

  Công văn số 1500/STNMT-QLMT ngày 08/05/2024

V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 1466/STNMT-QLMT ngày 06/05/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Trà Vinh”

  Công văn số 1467/STNMT-QLMT ngày 06/05/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Tiểu Cần/Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh/Quân khu 9”

  Công văn số 1445/STNMT-QLMT ngày 04/05/2024

Phổ biến Thông tư Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

  Công văn số 1199/STNMT-VP ngày 15/04/2024

V/v báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa Xvà các kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước

  Công văn số 1211/STNMT-QLMT ngày 16/04/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư Khu tái định cư các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 1159/STNMT-QLMT ngày 10/04/2024

V/v phổ biến Quyết định phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 – Chuyên đề Môi trường đô thị

  Công văn số 1145/STNMT-QLMT ngày 10/04/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 50, huyện Cầu Kè”

  Công văn số 286/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 04/04/2024

Công văn Về việc thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hủy cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tân Việt

  Công văn số 158/TNNQG-ĐT ngày 13/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 3 năm 2024

  Công văn số 661/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/03/2024

V/v phổ biến các Thông tư 21/2023/TT-BTTT và 22/2023/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Công văn số 854/STNMT-QLMT ngày 20/03/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Khai thác, vận chuyển phần cát tạm trữ tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để phục vụ san lấp trên địa bàn thị xã Duyên Hải”

  Công văn số 136/TNNQG-ĐT ngày 04/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước năm 2024

  Công văn số 770/STNMT-VP ngày 12/03/2024

Đăng tải Dự thảo Quyết định kèm Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.