Thông báo Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

21/05/2020   410

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu về việc thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, cờ phướn hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại Dương thế giới năm 2020.

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan