Văn phòng đăng ký đất đai tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

05/02/2021   111

Được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 03/02/2021 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phước tạp trên cả nước. Văn phòng đăng ký đất đai đã xin ý kiến và được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Thông báo số 40/TB-STNMT ngày 01/02/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Văn phòng đăng ký đất đai đã điều chỉnh thành phần tham dự Hội nghị theo đúng quy định.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở. Đại biểu khách mời gồm đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Quản lý đất đai và Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai cùng các Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2020, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ đáng kể, nhất là bộ phận một cửa và bộ phận đo đạc kỹ thuật. Tuy nhiên đơn vị cũng cố gắng phấn đấu đạt được một số thành tựu đáng kể sau:

*. Công tác Hành chính - tổ chức

Lập thủ tục xét tuyển 21 viên chức làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai. Bổ nhiệm lại quản lý cấp phòng, chi nhánh gồm 14 người.

Lập thủ tục Hợp đồng lao động mới với 36 lao động. Ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với 22 lao động do hoàn cảnh gia đình và chuyển công tác. Lập thủ tục tái hợp đồng lao động cho 84 người lao động đến hạn tái hợp đồng.

Lập thủ tục khám sức khỏe định kỳ cho 280 viên chức và người lao động thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.

Lập thủ tục kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có sai phạm theo Kết luận thanh tra số 03-04/KL-TTr ngày 14/4/2020 và Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr ngày 12/8/2020 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

*. Công tác đào tạo và bồi dưỡng viên chức

Nhằm nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác, đồng thời để xây dựng phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh, trong năm 2020 Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho hơn 60 viên chức và người lao động về công tác tra cứu hồ sơ địa chính, thẩm tra hồ sơ; 03 viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính. Cử 24 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng viên chức Tài nguyên môi trường hạn III theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Công tác thi đua khen thưởng

Đầu năm, đơn vị đã tổ chức đăng ký thi đua các danh hiệu tập thể và cá nhân cho viên chức và người lao động. Qua một năm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định công nhận 247 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 17 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở. Đồng thời,  có 03 tập thể phòng, chi nhánh và 34 cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen  (theo Quyết định số 1655-1656/QĐ-STNMT ngày 01/12/2020).

*. Về thu nhập người lao động

Lương bình quân người lao động toàn đơn vị trong năm 2020 là 3.909.206 đồng, tăng 210.531 đồng so với năm 2019.

Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động toàn đơn vị (làm việc đủ 12 tháng) là 961.386 đồng/tháng giảm 115.095 đồng/tháng so với năm 2019.

*. Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Tổng số hồ sơ nhận thực hiện trong năm là 156.008  hồ sơ. Trong đó:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo tổng hồ sơ cần thực hiện là 349 hồ sơ, đã thực hiện xong 252  hồ sơ, đang thực hiện 14 hồ sơ, chuyển trả 70 hồ sơ, tạm dừng 13 hồ sơ không có hồ sơ trễ hẹn.

- Hộ gia đình, cá nhân tổng hồ sơ cần thực hiện là 155.659 hồ sơ, đã thực hiện xong 150.989 hồ sơ, đang thực hiện 4.670 hồ sơ. Trễ hẹn 2.562 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 1,65%.

*. Công tác phối hợp với Toà án, Thi hành án (khảo sát đo đạc): Trong năm nhận 837 hồ sơ, hoàn thành 726 hồ sơ, chuyển trả 50 hồ sơ, đang thực hiện 61 hồ sơ

*. Phối hợp bưu điện thực hiện tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong năm, Văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 2.275 hồ sơ, nâng tổng số từ ngày 15/9/2018 đến nay được 3.700 hồ sơ, đang thực hiện 964 hồ sơ.

*. Phối hợp bưu điện thực hiện tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong năm, Văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 2.275 hồ sơ, nâng tổng số từ ngày 15/9/2018 đến nay được 3.700 hồ sơ, đang thực hiện 964 hồ sơ.

*. Thực hiện công tác ủy quyền ký Giấy chứng nhận: Trong năm thực hiện được 78.988 giấy, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân: Cấp biến động 67.973 giấy; cấp đổi 10.870 giấy;

- Tổ chức, CSTG:  Cấp lần đầu: 21 giấy; Cấp biến động: 123 giấy; cấp đổi: 01.

(Tổng số Giấy chứng nhận đã ký chưa trao tồn đến này là 1.059 giấy)

*. Tiến độ thực hiện Dự án VILG

Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện xong nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính về xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

Hồ sơ đăng ký đất đai, hồ sơ đăng ký biến động được phân loại, sắp xếp theo từng đơn vị xã. Trong đó, ghi nhận theo hồ sơ cấp giấy lần đầu, hồ sơ đăng ký biến động được sắp xếp, làm sạch và vào bìa hồ sơ hoàn chỉnh được 483.980 hồ sơ (Trong đó cấp lần đầu là 179.692 hồ sơ, biến động là 304.288 hồ sơ). Đã bàn giao đơn vị thi công 420.454 thửa, chưa bàn giao 63.526 thửa.

*. Công tác kiểm kê đất đai năm 2019: Văn phòng đăng ký đất đai được giao thực hiện kiểm kê đất đai cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Càng Long và thực hiện kiểm kê đất đai cấp tỉnh; kiểm tra nghiệm thu công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 08 huyện, thị xã, thành phố. Văn phòng đăng ký đất đai đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm đúng thời gian quy định.

Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Vạn Kha phát biểu chỉ đạo Hội nghị

* Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Vạn Kha đã đánh giá biểu dương thành tích đạt được của Văn phòng đăng ký đất đai trong năm 2020. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai cần quan tâm một số công việc như sau:

- Tổ chức phân công lại lao động hợp lý, không để phí nguồn lực, cân đối lại công việc trong toàn hệ thống.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho người lao động.

- Có sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện quy trình công việc của toàn hệ thống, không để mỗi chi nhánh thực hiện mỗi cách khác nhau.

- Mỗi cá nhân cố gắng tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao dồi kỹ năng. Tăng cường nghiên cứu văn bản pháp luật, tự học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau trực tiếp hoặc qua hội thảo chuyên đề.

- Phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu 2 giảm, 2 tăng:  Giảm hồ sơ trễ, giảm sai sót; tăng cải cách thủ tục hành chính, tăng ứng dụng cong nghệ thông tin. Để đạt mục tiêu từng chi nhánh cần có kế hoạch, phương pháp cụ thể để giảm hồ sơ trễ hẹn, giảm sai sót. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành 04 mục tiêu, nhanh chóng thử nghiệm Website của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố. Cần thiết báo cáo Lãnh đạo sở khi có khó khăn.

* Ngoài thực hiện công tác dịch vụ ra, Văn phòng đăng ký đất đai cần chú trọng công tác quản lý về đất đai, cụ thể là tham gia công tác giao đất, thuê đất, các công trình trọng điểm.

Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, lãnh đạo các chi nhánh phát huy hơn nữa, chủ động hơn nữa. Nhất là các chi nhánh vừa chuyển đổi vị trí lãnh đạo.

Cần thưc hiện hiện tốt quy chế dân chủ, công khai tài chính trong toàn hệ thống.

Phấn đấu quyết tâm cùng thực hiện tốt theo phương châm Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển"

Ban Lãnh đạo VPĐKĐĐ ông Nguyễn Minh Tâm phát biểu

*. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Ban Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai đề ra biện pháp thực hiện như sau:

Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch giải pháp và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở kế hoạch chung. Từng tháng, quý, 6 tháng có sơ kết kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện và uốn nắn những mặt tồn tại, yếu kém và phát huy những ưu điểm đạt được.

Trong năm 2021 tiếp tục đặt mục tiêu tất cả các Chi nhánh kéo giảm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trễ hẹn dưới 1,5 %. Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Triển khai trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị học tập quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu và áp dụng đúng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn. Toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng để kích thích động viên phong trào, triển khai phong trào thi đua từ đầu năm để các phòng đơn vị, các cá nhân toàn văn phòng đăng ký thực hiện, đồng thời mạnh dạn xử lý những vi phạm để hạn chế những sai sót yếu kém.

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan