Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trà Vinh

27/04/2022   283

Ngày 06/4/2022 Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh tổ chức tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đến trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận và vận hành hệ khai thác phần mềm VBDLIS.

Tham dự đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Công văn số 1239/VPĐKĐĐ ngày 05/4/2022 của tỉnh Vĩnh Long có: ông Phạm Thanh Tao Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Loan Phó Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Vĩnh Long và các chuyên viên thực hiện công tác chuyên môn.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh, đại diện tiếp đoàn có ông Nguyễn Vạn Kha - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh có ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc, ông Lê Văn Mười Hai - Phó Giám đốc, ông Thái Thành Nên - Phó Giám đốc và các chuyên viên thực thiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại hội trường

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phước tạp nên các thành viên tham dự điều thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Do tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về công trác chuyển đổi vận hành phần mềm VBDLIS. Qua thời gian trao công tác chuyên môn VPĐKĐĐ Trà Vinh đã đưa ra một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận hành phần mềm VBDLIS, trả lời và giải đáp các thắc mắc liên quan đến phần mềm cho đoàn công tác Vĩnh Long được nắm.

Đồng thời trong buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm đoàn công tác còn trao đổi một số vấn đề liên đến hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai về công tác thực hiện thủ tục hành chính, tình trạng cò hồ sơ tại một số địa phương, công tác đo đạc tách thửa đất, chỉnh lý biến động, cung cấp thông tin, đăng ký biến động khi thực hiện xử lý nợ là tài sản thế chấp tại ngân hàng, quy trình tiếp nhận và hoản trả hồ sơ tại nhà theo nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ phi địa giới, cơ chế hoạt động tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh (các nguồn thu dịch vụ, phương thức thanh toán, hóa đơn điện tử),…

Đoàn công tác chụp ảnh trao quà lưu niệm

Đoàn công tác chụp ảnh trao quà lưu niệm

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan