Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trà Vinh

27/04/2022   137

Ngày 08/4/2022 Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh tổ chức tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang đến trao đổi, học tập kinh nghiệm theo Công văn số 691/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 06/4/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang.

Tham dự đoàn công tác học tập kinh nghiệm của tỉnh Tiền Giang có: ông Nguyễn Hữu Tiến Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn, bà Đặng Thị Hồng Tươi - Trưởng Phòng HCTH tỉnh Vĩnh Long và các CBVC thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh, đại diện tiếp đoàn có ông Nguyễn Vạn Kha - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh có ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc, ông Lê Văn Mười Hai - Phó Giám đốc, ông Thái Thành Nên - Phó Giám đốc và các chuyên viên thực thiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại hội trường

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phước tạp nên các thành viên tham dự điều thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác chuyên môn, công tác tổ chức, quản lý điều hành, công tác tổ chức cán bộ, Văn phòng đăng ký đất đai Tiền Giang đã đưa ra một số khó khăn hiện nay để hai bên cùng trao đổi, thảo luận.

Do tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về công trác chuyển đổi vận hành phần mềm VBDLIS. Qua thời gian trao công tác chuyên môn VPĐKĐĐ Trà Vinh đã đưa ra một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận hành phần mềm VBDLIS, trả lời và giải đáp các thắc mắc liên quan đến phần mềm cho đoàn công tác Tiền Giang được nắm.

Đồng thời trong buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm đoàn công tác còn trao đổi một số vấn đề liên đến hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai về công tác tổ chức, bộ máy (bổ nhiệm, tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc,…); Cơ chế tài chính đố với ĐVSNCL tự chủ 100%; Vận hành cơ sở dữ liệu theo cơ chế một cửa liên thông (hồ sơ liên thông thuế đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất tổ chức, hộ gia đình - cá nhân); Công tác đăng ký GDĐB đối với quỹ phát triển đầu tư cấp tỉnh,…

Ngoài ra Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh còn giới thiệu cho Văn phòng đăng ký đất đai Tiền Giang một số phần mềm chuyên ngành do đơn vị tự phát triển để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị.

Đoàn công tác chụp ảnh trao quà lưu niệm

Đoàn công tác chụp ảnh trao quà lưu niệm

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan