Tổ chức ngày môi trường thế giới 05/6/2022

07/06/2022   92

Ngày 2/6/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phới cùng UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long, UBND xã Phương Thạnh tổ chức hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 tại ấp Giồng Chùa có khoảng 100 người tham dự.

Ngày 2/6/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phới cùng UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long, UBND xã Phương Thạnh tổ chức hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 tại ấp Giồng Chùa có khoảng 100 người tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Đến dự buổi mitting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2022 có bà Nguyễn Thị Khá – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Minh Niên – UVTV- Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND xã Phương Thạnh, cùng với 100 người tham dự gồm: cán bộ, công chức, hội viên các đoàn thể  Thanh niên, Hội cựu chiến binh xã và nhân dân ấp Giồng Chùa xã Phương Thạnh.

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Tổ chức các hoạt động cộng đồng như mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường... Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường; xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

Lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia trồng cây

Lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia trồng cây

Ngay sau Lễ Mít tinh, lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tại một số điểm trên tuyến đường xanh – sạch – đẹp thuộc ấp Giồng Chùa, với chiều dài 1,5 km và trồng 350 cây xanh trên tuyến đường xanh sạch đẹp của xã.

Ông Nguyễn Minh Niên – TVHU-  Chủ tịch UBMTTQVN  huyện Càng Long trồng cây xanh

Người viết: N C THIỆN (PTN CANG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan