Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020

06/06/2020   46

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TNMT ngày 01/6/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1314/STNMT-CCBVMT ngày 03/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, sáng nay ngày 05/6 Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Càng Long đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Càng Long.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề: “Hành động vì thiên nhiên” nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục đích tuyên truyền người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, Hội, đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Kết quả buổi ra quân đã thu gom rác được khoảng 1 tấn rác thải sinh hoạt, làm sạch 2,5 km đường, trồng 150 cây hoàng yến Hương lộ 31, treo khu vực TTCL 5 băng rôn, lực lượng tham gia trên 100 người.

Tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường tại TTCL

Trong thời gian tới, đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung vào một số hoạt động chính sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Chiến lược BVMT Quốc gia; Chiến lược BVMT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật về BVMT... đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện.

Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động BVMT; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia BVMT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tăng thời lượng phát sóng các phóng sự truyền hình chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, người dân thực hiện các hoạt động BVMT nhân hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”.

Biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong BVMT.

Treo băng rôn

Huyện đoàn và Đoàn TTCL tổ chức ra quân

Ra mắt CLB BVMT của HCCB ở khóm 2 và khóm 7

Quét dọn lòng, lề đường, vĩa hè

Khắc phục các điểm ô nhiễm rác thải

 

 

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan