Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn huyện Càng Long

09/10/2020   59

Thực hiện Công văn số 2198/STNMT-CCBVMT ngày 16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020, Từ ngày 16/9/2020 đến đầu tháng 10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long chỉ đạo các xã, thị trấn Càng Long đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch.

Poster Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Thực hiện Công văn số 2198/STNMT-CCBVMT ngày 16/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020, Từ ngày 16/9/2020 đến đầu tháng 10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn Càng Long đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề là: “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Các hoạt động thiết thực diễn ra như: treo băng rôn, áp phích nhằm phát động các cấp, ngành, toàn dân hưởng ứng Chiến dịch tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở UBND và cơ quan trên địa bàn; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh; thực hiện tốt công tác khắc phục ô nhiễm tại bãi rác huyện; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Vận động các Công ty, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Chiến dịch như: treo băng rôn, tổ chức tổng vệ sinh, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh hệ thống thoát nước; thu gom chất thải, trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh trụ sở làm việc, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy...

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Chiến lược BVMT Quốc gia; Chiến lược BVMT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật về BVMT... đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh; Công văn số 2291/STNMT-CCBVMT ngày 24/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác vệ sinh cảnh quan  môi trường, chỉnh trang các chợ, thu gom xử lý rác thải tại các cơ quan, khu đô thị, khu dân cư, ấp, khóm,… đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; tăng cường bài viết tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Kết quả Chiến dịch với sự tham gia của gần 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, với 5.589 lượt người tham gia, thu gom 26,71 tấn rác thải sinh hoạt, khơi thông 2,9 km cống rãnh, phát quang bụi rậm gần 151 km, trồng 9.081 cây xanh hoa kiểng các loại, lắp đặt 19 panô tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Nhìn chung các hoạt động diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, qua đó đã nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động hưởng ứng đã trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, khu đông dân cư, đặc biệt là cải thiện chất lượng môi trường, cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp tại các khu vực đô thị, nông thôn.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

            Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn kể từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực./.

Hình ảnh các hoạt động diễn ra trong chiến dịch

Đốt cỏ rác

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Càng Long tham gia phát hoang bụi rậm

Vệ sinh khắc phục ô nhiễm tại khu vực thùng đựng rác

Lắp đặt pa nô tuyên truyền

Ươm cây xanh, hoa kiểng tại các xã, thị trấn

Trồng hoa kiểng

Nhổ cỏ xen lẫn trong hoa kiểng

Bố trí chậu kiểng dọc theo QL53 ở khu vực TTCL

Ra mắt mô hình BVMT ở cơ sở tôn giáo

Từ khóa: N Q CHINH (PTNMT CL)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan