Thực hiện vệ sinh môi trường chào mừng tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

03/02/2021   90

Triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường chào mừng tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng Kế hoạch số 3538/KH-P.TNMT về việc thực hiện tuyên truyền, vệ sinh môi trường chào mừng tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Thực hiện Kế hoạch số số 115/KH-UBND, ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường chào mừng tết Nguyên Đán năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh, từ ngày 29/12/2020 đến hết ngày 07/02/2021 thành phố Trà Vinh tổ chức 03 đợt ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Đợt 1: Ngày 27/12/2020, Đợt 2: Ngày 30/01/2021. Đợt 3: Ngày 06/01/2021. Công tác vệ sinh đường phố, môi trường được thực hiện vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, gồm các hoạt động thu gom rác thải, vật liệu xây dựng trên vỉa, gốc cây, tưới nước rửa đường, phát hoang bụi rậm, khơi thông cống rãnh,… Thực hiện tổng vệ sinh 19 tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, nhắc nhở các đơn vị thi công tổng vệ sinh công trình, thu gọn trang thiết bị thi công, hoàn trả mặt bằng công trình giao thông trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/02/2021.

          Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, phản ánh về môi trường trước Tết nguyên Đán. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, treo băng rol trên các tuyến đường chính với các khẩu hiệu về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố Trà Vinh, sử dụng túi sinh thái dễ phân hủy, thân thiện với môi trường.

Các hoạt động được đông đảo quần chúng nhiệt tình tham gia hưởng ứng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức hành động góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia hành động vì cuộc sống cộng đồng. Tiến tới xây dựng, duy trì nề nếp sinh hoạt thân thiện với môi trường, cải thiện mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống nơi công cộng, nơi sản xuất kinh doanh, khu dân cư và ở từng hộ gia đình. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sự đổi mới tích cực về hình ảnh thành phố Trà Vinh Xanh - Sạch - Đẹp.

UBND phường 1 tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường

Tổng vệ sinh trên tuyến đường Thạch Ngọc Biên, phường 9

Người viết: D T M ANH (PTNMT TP TRÀ VINH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan