Thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng trên địa bàn huyện Châu Thành.

13/10/2021   28

Vào ngày 29/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường có hợp đồng với CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại đợt 1 năm 2021 với khối lượng 3.500 kg bao gồm bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng trên địa bàn huyện Châu Thành để xử lý đúng theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải rắn nguy hại, góp phần cải thiện hình ảnh, cảnh quan, chất lượng môi trường xanh-sạch-đẹp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã bố trí 558 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật để người dân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng về các bể chứa. Hàng năm ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải nguy hại định kỳ 06 tháng/lần để thu gom chất thải nguy hại phát sinh.

Thực hiện hợp đồng số: 4044/HĐ.MTĐT-NH/21.4.VX ngày 16/9/2021 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, đã tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2021 với khối lượng 3.500kg (bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 260kg, bóng đèn hư hỏng 40kg, ti vi hư hỏng 150 kg, kính, thủy tinh hư hỏng 3050 kg).

Thu gom rác thải nguy hại xã Thanh Mỹ

Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp các địa phương tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng mô hình bể thu gom để hạn chế tình trạng nông dân thải bỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trực tiếp ngoài đồng và kính thủy tinh vỡ, bóng đèn, ti vi hư hỏng trên địa bàn huyện Châu Thành. Dự kiến tháng 11/2021 bố trí thêm 50 bể chứa, tiếp tục thu gom ước khoảng 4.000 kg và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 100% công tác thu gom chất thải nguy hại góp phần xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Người viết: N T K TUYẾN (PTN CHÂU THÀNH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan