Thị xã Duyên Hải tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh.

15/10/2020   47

Để góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 9-10 tháng 10 năm 2020, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã đồng loạt tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh cơ quan đơn vị, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng mới các vườn hoa trên địa bàn thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU.

Ngày 09/10, Toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh cơ quan đơn vị. Kết quả thu gom và xử lý 0,58 tấn rác thải các loại, phát quang các khu vực xung quanh cơ quan, đơn vị.

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức dọn cỏ và trồng cây xanh
trong khuôn viên cơ quan, đơn vị

Ngày 10/10, các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, Hội đoàn thể thị xã, xã, phường cùng lực lượng quần chúng nhân dân tiếp tục ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường, các điểm công cộng. Các hoạt động thu hút 538 lực lượng tham gia (với 250 lực luowjgn quần chúng nhân dân), thực hiện thu gom và xử lý 2,68 tấn rác thải, phát quang 20,3km tuyến đường, trồng mới 150 cây xanh, chăm sóc 1.500 cây xanh.

Các lực lượng ra quân thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường

Các lực lượng ra quân thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường

Phát quang bụi rậm, xử lý các điểm tồn đọng rác thải trên các tuyến đường

Phát quang bụi rậm, xử lý các điểm tồn đọng rác thải trên các tuyến đường

Xã Dân Thành tiếp tục nhân rộng thêm 2 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên địa bàn ấp Láng Cháo và ấp Giồng Giếng, nâng đến nay trên địa bàn xã có 3 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” đã được thực hiện.

Lực lượng đoàn viên thanh niên của xã thu gom rác thải và trồng hoa
trên nền đất của các điểm tập trung rác thải

Lực lượng đoàn viên thanh niên của xã thu gom rác thải và trồng hoa
trên nền đất của các điểm tập trung rác thải

Ngoài ra, các lực lượng công an, đội trật tự đô thị thị xã thực hiện tuần tra giao thông, kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Kết quả, kiểm tra trật tự an toàn giao thông 21 cuộc, phát hiện và xử lý 16 trường hợp vi phạm. Kiểm tra trật tự đô thị nhắc nhở 09 trường hợp mua bán lấn chiếm long lề đường vỉa hè, đình chỉ 01 công trình xây dựng không phép. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổ chức lắp đặt 05 bảng tuyên truyền, sữa chữa 03 bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường và nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

          Các hoạt động thiết thực góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các lực lượng công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống.

Người viết: M T HÀ (PTNMT txDH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan