Tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh tổ chức.

23/05/2022   156

Lực lượng đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên nguyên và môi trường hưởng ứng và tham gia thực hiện trồng 0,4 ha rừng phòng hộ. Địa điểm tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tạo điều kiện để các coq quan, tổ chức, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), góp phần nâng cao ý thức của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lực lượng đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên nguyên và môi trường hưởng ứng và tham gia thực hiện trồng 0,4 ha rừng phòng hộ, chủng loại cây phi lao Casuarina equisetifolia. Địa điểm tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo Giấy mời của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Trà Vinh.

Một số hình ảnh tại buổi tham gia trồng cây

Một số hình ảnh tại buổi tham gia trồng cây

Một số hình ảnh tại buổi tham gia trồng cây

Người viết: T T T HIỀN (TTKT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan