Thẩm định Thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới.

21/01/2021   64

Đoàn Công tác Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã đến Trà Vinh thẩm định Thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới.

Đoàn Công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân thành phố Trà Vinh trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đoàn công tác thống nhất với kết quả thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ cơ bản đánh giá qua 20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên, một số tiêu chí nông thôn mới tuy đã đạt được nhưng vẫn chưa bền vững như: Tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ô nhiễm môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tuy được kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn còn xảy ra. Ngộ độc và mất vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát nhất là đối với các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp.

Tiêu chí 19 về Quốc phòng và an ninh. Tình hình trật tự và an toàn xã hội, tệ nạn xã hội từng lúc còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đời sống của người dân tuy được nâng lên nhưng vẫn còn một số ít hộ khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, thiên tai, dịch bệnh, hình thức tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ thiếu liên kết.

Hợp tác xã có liên kết tiêu thụ sản phẩm và tạo ra giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông sản là thế mạnh của địa phương, nhưng hiệu quả chưa cao.

Đoàn đã đề nghị trong thời gian tới, thành phố Trà Vinh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, để mọi người dân nhiệt tình hưởng ứng, tập trung dồn sức nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí tổ chức lại sản xuất nhằm duy trì và ổn định Hợp tác xã kiểu mới, phát động phong trào tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan sạch đẹp, xử lý rác thải, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau hội nghị này, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương báo cáo với Hội đồng thẩm định Quốc gia xem xét thống nhất để công nhận thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới.

Đoàn Công tác viếng Đền thờ Bác và chụp ảnh lưu niệm

Tuyến đường 30/4 xã Long Đức

Tuyến đường hoa ấp Công Thiện Hùng xã Long Đức

 

 

 

Người viết: D T M ANH (PTNMT TP TRÀ VINH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan