Tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho nhân dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long

08/01/2021   139

Từ ngày 04 -05/01/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho 100 hộ dân xã Tân Bình và An Trường A, huyện Càng Long. Tại buổi tập huấn đã cấp cho mỗi hộ gia đình 2 sọt phân loại rác, 1 thùng ủ rác hữu cơ gia đình và tài liệu hướng dẫn phân loại rác, bướm tin tuyên truyền Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo đạt tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh Trà Vinh, phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành tài nguyên trong xây dựng năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, từ năm 2014 đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều mô hình, dự án về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ các hộ gia đình vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có xe thu gom rác đến để thu gom rác, các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách thực hiện phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng thùng ủ rác hữu cơ làm phân compost từ kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm của huyện hoặc do tỉnh hỗ trợ ở một số địa phương, đến nay qua thống kê lại đã hỗ trợ hơn 1.300 thùng ủ rác trên toàn huyện.

 Mới đây, ngày 04 -05/01/2021 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường triển khai tập huấn hướng dẫn bà con cách phân loại rác thải tại nguồn, qua đó hỗ trợ 100 thùng ủ rác hữu cơ và 2 sọt đựng rác cho mỗi hộ gia đình ở các ấp Ninh Bình, Ngã Hậu xã Tân Bình và các ấp 9, 9A, 9B, 9C xã An Trường A.

Người dân phấn khởi nhận thùng rác được hỗ trợ

Qua buổi tập huấn bà con đã biết cách phân loại được rác vô cơ và rác hữu cơ, đồng thời thay đổi dần thói quen sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện Càng Long. Việc phân loại rác giúp giảm lượng rác đưa về xử lý tại bãi rác huyện, đồng thời một số loại  rác có thể bán phế liệu tăng nguồn thu nhập cho nông hộ.

Trong thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí nhân rộng mô hình đặc biệt là các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đồng thời khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp ở địa phương tham gia nhân rộng mô hình, bên cạnh đó huyện thường xuyên kết hợp UBND các xã đến kiểm tra, nhắc nhở hộ gia đình phân loại rác thải không đúng như hướng dẫn quy định, nhằm phát huy hiệu quả mô hình này./.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan