Tăng cường lắp đặt pano tuyên truyền bảo vệ môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới

10/09/2020   38

Thực hiện Công văn số 1293/UBND-KT ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long về việc lập kế hoạch lắp đặt pano tuyên truyền trên địa bàn huyện Càng Long năm 2020, từ ngày 09/9 đến 10/9/2020 phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp đơn vị thầu đã lắp đặt tổng cộng 19 pano tuyên truyền trên địa bàn 13 xã và thị trấn Càng Long

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh,trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân nâng cao hơn nửa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong xây dựng huyện nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường hàng năm thực hiện dự án lắp đặt pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trong đó năm 2020 thực hiện kế hoạch số 14/KH-TNMT ngày 01/6/2020 đã tiến hành lắp đặt tổng cộng 19 bảng pano, nâng tổng số đến nay lắp đặt gần 100 bảng pano trên địa bàn 13 xã và thị trấn Càng Long. Quy cách pano có 2 mặt khung sắt, viền nhôm, mặt bảng lót tole, kích thước (1,5m x 2m), trụ sắt Ф90 dày 1,5mm, cao 4m. In phông nền bắt mắt, sinh động với các khẩu hiệu tuyên truyền nội dung phù hợp theo Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU và Kế hoạch số 52/KH-UBND. Vị trí lắp đặt phải được khảo sát trước, thuận lợi tầm quan sát, không bị che khuất tầm nhìn, không ảnh hưởng an toàn giao thông.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm phù hợp, đảm bảo triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Tổng kinh phí lắp đặt hơn 195 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020.

Cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 sẽ thực hiện dự án thay phông nền đối với những pano lắp đặt trước đây đã phai màu vì theo nhà thầu lắp đặt pano thì phông nền pano chỉ sử dụng được khoảng 3 năm thì phải thay mới do phai nhạt màu.

Dự án lắp đặt pano được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội, tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên - con người - xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính sự sống của chúng ta.

Vị trí lắp đặt trên địa bàn xã Đức Mỹ

Vị trí lắp đặt trên tuyến QL 60

 

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan