Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Càng Long.

22/01/2021   66

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cũng như các văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 79/STNMT-QLMT ngày 12/01/2021 của về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn quản lý, Công văn số 146/STNMT-QLMT ngày 19/01/2021 về việc tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công văn số 63/UBND-KT ngày 13/01/2021 của UBND huyện về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ. Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường liên ngành huyện có kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Càng Long.

Nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện; một mặt tăng cường công tác tuyên truyền, mặt khác phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền quy định tạo tính răn đe cần thiết để từ đó nâng cao ý thức và hạn chế hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường liên ngành huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm 2021.

Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cũng như các văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 79/STNMT-QLMT ngày 12/01/2021 của về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn quản lý, Công văn số 146/STNMT-QLMT ngày 19/01/2021 về việc tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh cảnh quan  môi trường, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công văn số 63/UBND-KT ngày 13/01/2021 của UBND huyện về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ. Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường liên ngành huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các điểm nóng môi trường, các cơ sở phát sinh nguồn thải lớn trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố môi trường xảy ra, đảm bảo hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự địa phương, đặc biệt là trước và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó năm 2020, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường liên ngành huyện tổ chức 4 đợt kiểm tra, được 60 cơ sở, một số cơ sở vi phạm được nhắc nhở khắc phục kịp thời, không có cơ sở nào bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường. Về tiếp nhận, giải quyết đơn: nhận 04 đơn yêu cầu, trong đó đã chuyển về xã An Trường, Đức Mỹ giải quyết theo thẩm quyền 03 đơn (đã giải quyết xong), 01 đơn ở xã Bình Phú đang kiểm tra, xác minh; 02 thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục môi trường, đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết, ở khóm 7, thị trấn Càng Long và ấp Đức Mỹ A xã Đức Mỹ./.

Kiểm tra, xác minh đơn phản ánh ô nhiễm môi trường  tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng

Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân cơ sở gây ô nhiễm ở xã Đức Mỹ

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan