Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, lưu lượng khai thác 40.000 m3/ngày đêm.

09/11/2020   291

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020 (thứ Ba), tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã diễn ra cuộc họp thông qua Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Kênh 3/2 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, lưu lượng khai thác là 40.000 m3/ngày đêm.

Quang cảnh cuộc họp HĐTĐ chiều ngày 03/11/2020

Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số 1476/QĐ-STNMT ngày 27/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh. Tham gia Hội đồng Sở Tài nguyên và Môi trường có mời hai chuyên gia phản biện (gồm PGS. Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí - Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ và Thạc sĩ Nguyễn Bá Cao, Nghiên cứu viên chính - Viện Kỹ thuật Biển) và 15 thành viên là Lãnh đạo các Sở ngành có liên quan như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và UBND hai huyện Trà Cú và Duyên Hải. Tham dự có mặt 16/17 thành viên Hội đồng, cuộc họp do Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp.

Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam (đơn vị tư vấn) báo cáo trước Hội đồng

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (địa chỉ tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) với lưu lượng đề nghị cấp giấy phép là 40.000 m3/ngày đêm (nâng công suất khai thác từ 20.000 m3/ngày đêm lên là 40.000 m3/ngày đêm). Báo cáo do Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam làm đơn vị tư vấn. Qua nghiên cứu hồ sơ và khảo sát vị trí công trình trạm bơm nước mặt kênh 3/2 tại ấp La Bang Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy nguồn nước mặt khai thác của Công ty là Kênh 3/2, đây là kênh thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít, có vai trò quan trọng trong điều tiết cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương với hàng ngàn hecta đất nông nghiệp. Trước tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp, trong khi thời gian hoạt động của các nhà máy nhiệt điện tương đối dài (30 năm), việc Công ty đề nghị khai thác với lưu lượng 40.000 m3/ngày đêm có khả năng tác động lớn đến dòng chảy, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Từ thực tế nêu trên, để có cơ sở khoa học đánh giá khả năng đáp ứng lưu lượng khai thác của Kênh 3/2 và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, lưu lượng đề nghị cấp phép 40.000 m3/ngày đêm nêu trên.

Phát biểu nhận xét của Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

Sau thời gian một buổi làm việc, Ông Trần Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ tịch Hội đồng) đã có ý kiến nhận xét và kết luận đối với Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đồng thời đề nghị Công ty khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của thành viện Hội đồng và bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục xem xét./.

Người viết: T Q ĐỨC (PQLTN&B)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan