Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết (lần 2 Quý 1 năm 2021) kết quả thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG).

07/04/2021   84

Ngày 02/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công chức hội nghị sơ kết (lần 2 Quý 1 năm 2021) kết quả thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG).

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Ngày 02/4/2021, tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị hội nghị sơ kết (lần 2 Quý 1 năm 2021) kết quả thực hiện Dự án VILG.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án VILG tỉnh Trà Vinh; Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Ban QLDAVILG Trung ương; Ông Trần Văn Hùng Giám đốc Sở TN&MT, Ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở TN&MT; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đại diện Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện các Đơn vị thi công và Đơn vị kiểm tra nghiệm thu.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT đánh giá tiến độ thực hiện Dự án, đồng thời cho biết những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhất là thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng qua, các đơn vị đã có những nổ lực để thực hiện. Tuy nhiên, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát để đảm bảo đến ngày 30/6/2021 hoàn thành dự án.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Mười Hai, đại diện Ban Quản lý Dự án VILG tỉnh Trà Vinh thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án đạt 52,5%.

Cũng tại hội nghị, đại diện đơn vị kiểm tra, giám sát ông Nguyễn Xuân Kha báo cáo công tác giám sát thi công.  

Tiếp theo chương trình hội nghị, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị tham gia dự án báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như cam kết tiến độ thực hiện để hoàn thành dự án.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc BQLDAVILG cấp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông thống nhất cao tiến độ thực hiện dự án của tỉnh. Đồng thời, đề xuất BQLDAVILG tỉnh Trà Vinh cần triển khai ngay các xã điểm vào phần mềm VBDLIS sau khi được nghiệm thu để đánh giá kết quả vận hành, và thực hiện đúng quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định để đảm bảo hồ sơ thực tế và hồ sơ được xây dựng cơ sở dữ liệu được thống nhất.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án VILG phát biểu chỉ đạo hội nghị. Qua đó, thay mặt UBND tỉnh, ghi nhận sự phấn đấu của các đơn vị tham gia dự án. Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá tiến độ thực hiện một số đơn vị còn chậm, các đơn vị cần nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ, công tác báo cáo cần kịp thời, đưa ra các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ông nhấn mạnh, công tác phối hợp cần được đẩy mạnh và chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ dự án đề ra đảm bảo chất lượng, chính xác, hiệu quả, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường nắm tiến độ và phản ánh kịp thời các trường hợp vướng mắc về Ban chỉ đạo dự án để cho ý kiến giải quyết, rà soát và cung cấp đầy đủ thông tin cho đơn vị thi công để đơn vị thi công thực hiện dự án (thống kê, kiểm kê đất đai chưa đầy đủ) đề nghị UBND các cấp khẩn trương rà soát lại gửi về Sở TNMT để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện. Tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở và làm việc cho đơn vị thi công thực hiện dự án một cách tốt nhất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số theo đúng tiến độ của Dự án.

Đối với Ban Quản lý Dự án VILG, giúp Ban chi đạo theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị thi công, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc. Sử dụng và quản lý nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới và nguồn vốn đối ứng phải chặt chẽ, đúng quy định. Chủ trì xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, Kế hoạch đã được phê duyệt

Người viết: Lê Hoàng Tuất (BQLDA VILG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan