Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

09/02/2021   78

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ra văn bản chỉ đạo Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước thêm năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nhằm thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn sức khỏe vui xuân đón Tết, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao (CC, VC, NLĐ) động tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước thềm năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CC, VC, NLĐ góp phần tránh lây nhiễm ngoài cộng đồng bằng các biện pháp như sau:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Toàn thể CC, VC, NLĐ phải đeo khẩu trang y tế (triệt để 100%) nơi công cộng, kể cả tại phòng làm việc, tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (đặc biệt là các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện).

- Khi tổ chức hội họp có số lượng trên 10 người phải xin ý kiến và được Giám đốc Sở chấp thuận và phải đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định.

- Trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán (Tân Sửu) công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc không đi du lịch, dã ngoại ở những vùng có dịch bệnh. Trường hợp thật sự cần thiết thăm chúc Tết (ông bà, gia đình, họ hàng) phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, trung thực khai báo y tế. Khuyến khích CC, VC, NLĐ ăn Tết tại gia đình (nơi cư trú), hạn chế đi lại.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra Sở TNMT kiểm tra việc chấp hành các biện pháp  phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra Sở TNMT kiểm tra việc chấp hành các biện pháp  phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chánh Thanh tra Sở TNMT kiểm tra việc chấp hành các biện pháp  phòng, chống dịch COVID-19 tại văn phòng đăng ký đất đai

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan