Ra quân làm sạch bãi biển năm 2017

07/06/2017   457

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển và đảo tổ chức các hoạt động hưởng về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” Chi cục Biển và đảo phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành treo 280 băng rôn (120 băng rôn ngang, 160 băng rôn dọc) tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/6/2017, Chi cục Biển và đảo phối hợp với Đoàn ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Phong trào - UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Trà Vinh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duyên Hải, Huyện đoàn Duyên Hải, UBND xã Đông Hải, Đồn Biên phòng Long Vĩnh và nhân dân địa phương hưởng ứng tổ chức ra quân làm sạch bãi biển xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

Lễ ra quân làm sạch bãi biển với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta” có hơn 220 lượt người tham gia ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh bãi biển xã Đông Hải, đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả, cùng với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân xã Đông Hải đã góp phần làm sạch môi trường biển hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017.

Quang cảnh buổi ra quân làm sạch bãi biển xã Đông Hải

Qua đó, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo góp phần phát triển kinh tế của tỉnh cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc./.

 

Người viết: Đ T M Kha (CC Biển và Đảo)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan