Ngày 08/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020.

12/01/2021   50

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 08/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nguyên Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Quỳnh Thiện; đại diện Lãnh đạo các sở, Ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường và của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Văn Hùng – Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị, phát biểu khai mạc.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT, phát biểu khai mạc Hội nghị

ông Trần Văn Hùng–Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thay mặt Ban Lãnh đạo Sở, phát biểu khai mạc và đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường với những nội dung như sau:

* Năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bậc như sau:

- Tham mưu ban HĐND, UBND ban hành văn bản

Tham mưu HĐND, UBND ban hành 11 văn bản QPPL có liên quan đến công tác quản lý của ngành

- Công tác cải cách hành chính:

Kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh và cấp huyện), tổng nhận: 150.951 hồ sơ, giải quyết xong và trao kết quả cho cho tổ chức, cơ sở tôn giáo và hộ gia đình, cá nhân: 145.728 hồ sơ (trong đó có 2.501 hồ sơ quá hạn so với thời gian thực hiện UBND tỉnh đã quy định, chiếm 1,66%), hồ sơ đang tạm dừng 11 hồ sơ, trả không đủ điều kiện giải quyết 68 hồ sơ, đang thực hiện 5.144 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết.

- Công tác tổ chức bộ máy:

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy. Năm 2020, giải thể Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở và lấy ý kiến các sở ngành tỉnh dự thảo Đề án giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường; thực hiện xong việc tinh giản biên chế 10% so với năm 2015 (giảm 6 biên chế công chức) về đích sớm hơn quy định (năm 2021).

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:

+ Tổ chức 04 lớp tập huấn ngắn hạn về chuyên môn, quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, khoáng sản và xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); 01 lớp đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu và cấp 151 giấy chứng nhận. Phổ biến 10 văn bản, văn bản của Tổng cục Môi trường về hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với 07 loại hình dự án.

+ Thiết kế, gia công sửa chữa 16 bảng pano trên địa bàn tỉnh; Treo 280 băng rôn, cờ phướn hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.

+ Xuất bản và cấp phát 17.520 bản tin TNMT đến 816 ấp khóm, 106 xã phường, thị trấn, 09 huyện, thị xã, thành phố và Sở ngành tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở TNMT, với hơn 1.120 thông tin hoạt động ngành, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, người dân.

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu: Cấp được 853 giấy (182,59 ha); nâng tổng số Giấy CNQSDĐ đã cấp toàn tỉnh đến nay 625.423 giấy (192.816,70 ha,); đạt 99,33% diện tích cần cấp. Cấp đổi, cấp lại được 10.446 thửa, đạt 132,81% theo Kế hoạch, nâng tổng số thửa đã thực hiện được toàn tỉnh từ ngày 31/12/2009 đến nay là 256.934 thửa, chuyển trả 01 hồ sơ, đang thực hiện 392 hồ sơ.

- Công tác quản lý đất công

- Quản lý 31 khu đất, với tổng diện tích 2.266.359,5m2. Tổ chức đấu giá thành công 03 thửa đất, thanh lý tài sản trên đất của 02 khu làm việc cũ, đang thực hiện các thủ tục đấu giá 02 dự án. Xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 32 công trình. Sở được giao 63 công trình (gồm 46 công trình các năm trước chuyển sang, 17 công trình được giao từ đầu năm 2020 đến nay). Kết quả: Đã chi trả hoàn thành 10 công trình; 20 công trình đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa chi trả hoàn thành hoặc chờ kinh phí chi trả; 30 công trình đang chờ đầy đủ các thủ tục; 03 công trình tạm ngưng. Thực hiện 125 hồ sơ (22 dự án giao đất với tổng diện tích là: 490 ha; 37 dự án thuê đất với tổng diện tích là: 107 ha; 14 hồ sơ thu hồi với tổng diện tích là: 268 ha; 42 hồ sơ cấp giấy, công nhận; 01 hồ sơ xin gia hạn với diện tích là 0,025 ha).

- Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản:

+ Cấp phép và gia hạn giấy phép 115 hồ sơ, hoàn thành 23 hồ sơ, chuyển trả 19 hồ sơ và đang thực hiện 73 hồ sơ.

+ Lập Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 4.413.050.929 đồng.

+ Cấp phép khoáng sản cát san lấp 16 hồ sơ, hoàn thành 12 hồ sơ, đang thực hiện 04 hồ sơ.

- Lĩnh vực quản lý tổng hợp biển và đảo:

+ Công tác Ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện 16 hồ sơ, hoàn thành 11 hồ sơ, chuyển trả 05 hồ sơ. Giao khu vực biển hoàn thành 07/07 hồ sơ.

- Lĩnh vực môi trường:

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt 11 báo cáo ĐTM, hoàn trả 02 hồ sơ, tham gia họp HĐTĐ cấp Bộ 02 dự án; xác nhận 02 Kế hoạch BVMT, hoàn trả 02 hồ sơ; xác nhận hoàn thành hạng mục công trình BVMT 02 dự án; trình UBND tỉnh chấp thuận môi trường 01 dự án, hoàn trả 01 hồ sơ; cấp 08 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, phúc đáp 07 hồ sơ đăng ký, hoàn trả 01 hồ sơ; ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư về lĩnh vực môi trường đối với 134 dự án; chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt đối với 03 dự án.

+ Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp với tổng số tiền khoảng 100.490.023.091 đồng.

+ Tổ chức kiểm tra 16/43 cơ sở; kiểm tra công tác BVMT của 24 cơ sở/dự án theo phản ánh của người dân; tổ chức 02 đợt khảo sát hiện trạng 07 bãi rác đối với 04 cơ sở; kiểm tra quản lý chất thải nguy hại đối với 27 chủ nguồn thải. Ngoài ra, đề nghị 20 Công ty khắc phục các tồn tại theo kết quả kiểm tra của Cục BVMT miền Nam; yêu cầu 19 Công ty, đơn vị thực hiện các biện pháp BVMT, giám sát môi trường, vận hành công trình xử lý chất thải, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, quan trắc chất thải tự động, liên tục,...; thông báo 07 địa phương tiếp nhận hệ thống camera giám sát môi trường tại các điểm nóng trên địa bàn quản lý.

+ Hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID – 19 đối với khu cách ly tại Trường Quân sự địa phương với khối lượng khoảng 33.400 kg.

- Về xử lý cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng: Bãi rác TP. Trà Vinh: Sở đang triển khai thực hiện dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường” với kinh phí 79.384.597.147 đồng. Ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp năng lượng Môi trường Việt Nam thực hiện Gói thầu 04 - Dịch vụ đốt rác với tổng kinh phí là 49.522.212.000 đồng. Hiện tại, dự án đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với hợp phần đốt rác và đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng rác thải đốt được (đợt 1,2) với số tiền 3.601.832.190 đồng.

- Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới: Hỗ trợ huyện Châu Thành thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM năm 2021 và hướng dẫn huyện Càng Long thực hiện đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM năm 2020; phối hợp xác nhận mức độ đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với 10 xã NTM, 02 xã NTM nâng cao; tham gia thẩm định xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 đối với 08 xã; rà soát tình hình xây dựng NTM nâng cao đối với 02 xã; tham gia Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện NTM và nhu cầu vốn hoàn thiện các tiêu chí NTM đối với huyện Châu Thành, Càng Long.

     - Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh: Tổ chức 19 cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 48, Kế hoạch số 01, Kế hoạch số 52 tại 09 huyện, thị xã, thành phố;.

- Lĩnh vực thanh tra:

+ Tiếp công dân tại Sở: 59 lượt. Tham gia tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh: 11 lượt. Nhận 61 đơn (tồn kỳ trước chuyển sang 01 đơn). Nội dung xử lý: Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 14 đơn, chuyển trả và hướng dẫn gửi cơ quan có thẩm 11  đơn; kiểm tra đề xuất thụ lý 12 đơn; Kiểm tra nội dung 01 đơn; đơn không đủ điều kiện xử lý 24 đơn.

+ Tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai: 09 đơn, tồn kỳ trước chuyển sang 01 đơn (Kết quả: 02 đơn đã ban hành quyết định; báo cáo kết quả 02 đơn; đang xác minh 03 đơn, đề xuất thụ lý 02 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: 03 đơn; đang kiểm tra, xác minh. Thực hiện hoàn thành theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Tổng số 36 vụ (liên quan đến đất đai 26 vụ, môi trường 06 vụ, môi trường và đất đai 02 vụ, khoáng sản 02 vụ).

+ Công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch: Tổng số 08 cuộc (hành chính 02 cuộc, chuyên ngành 06 cuộc).

+ Kiểm tra đột xuất 10 cuộc đối với 07 tổ chức và 04 cá nhân (lĩnh vực bảo vệ môi trường 03 cuộc đối với 03 tổ chức, khoáng sản 04 cuộc đối với 04 tổ chức và 01 cá nhân; đất đai 03 cuộc đối với 03 cá nhân). Kết quả: 06 tổ chức và 01 cá nhân cam kết khắc phục thiếu sót; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 01 cá nhân vi phạm; ban hành 03 Quyết định xử phạt 01 tổ chức, 02 cá nhân tổng số tiền 60.000.000 đồng.

+ Hậu kiểm tra các Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở: Đối với 06 tổ chức. Kết quả: ban hành 02 quyết định xử phạt 02 tổ chức, số tiền 175.000.000 đồng; theo dõi thu phạt năm 2019 một cá nhân, với số tiền 25.000.000 đồng. Tổng phạt và nộp ngân sách nhà nước, với số tiền 260.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện và giải ngân các công trình, dự án:

Sở được giao thực hiện 36 dự án, nhiệm vụ sự nghiệp cơ bản hoàn thành các công trình, dự án được giao, hiện tại còn 21 dự án, nhiệm vụ đang thực hiện.

Tỷ lệ giải ngân đến ngày 13/11/2020 là 9.979.819.527 đồng/11.419.874.649 đồng (đạt 87,39% năm 2019) và giải ngân 18.935.844.008 đồng/45.757.000.000 đồng (đạt 41,38% năm 2020).

Chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2020

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận những thành tích và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2021 như sau: Yêu cầu trong thời gian tới ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung ngay các công việc do UBND tỉnh giao; tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn của ngành như: Cho thuê đất dự án, chú ý việc khai thác khoáng sản, giao đất, thu hồi đất, tham mưu đề xuất phối hợp với các ngành để hạn chế những sai sót trong công tác chuyên môn…

Thay mặt Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở, Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2021.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT trao Giấy khen

cho các tập thể đạt thành tích Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Ông Trương Văn Hòn và ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở TNMT trao tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT trao quyết định nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nguyên Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nguyên Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở TNMT

Quan cảnh Hội nghị

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan