Ngày 07/01/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021.

08/01/2022   561

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 07/01/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom Cloud Mettings.

Ngày 07/01/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Quỳnh Thiện; đại diện Lãnh đạo các sở, Ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường và của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ông Trần Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thay mặt Ban Lãnh đạo Sở, phát biểu khai mạc và đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường với những nội dung như sau:

* Năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bậc như sau:

- Tham mưu HĐND, UBND ban hành 16 văn bản QPPL có liên quan đến công tác quản lý của ngành;

- Đóng góp thu ngân sách tỉnh 171, 85 tỷ đồng bao gồm thu từ lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, giao khu vực biển và thu từ xử phạt vi phạm hành chính từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025): Kiểm tra việc quản lý chất thải nguy hại đối với 25/25 chủ nguồn thải (trong đó, 15/25 cơ sở gửi báo cáo không kiểm tra thực tế do Covid-19). Kết quả, các cơ sở để thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%; Chất thải nguy hại được xử lý: đạt 99,26%; Chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý: 100% (tất cả các cơ sở y tế đều tự xử lý hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh);

- Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh uỷ giao tại Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy, trong (2018 - 2021) Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tinh gọn bộ máy giảm số lượng đơn vị trực thuộc Sở từ 11 phòng, cơ quan, đơn vị, còn 09 phòng, đơn vị. Đến nay, Sở có 05 phòng quản lý nhà nước và 04 đơn vị sự nghiệp, đến 6/2020, Sở đã hoàn thành việc tinh giản số lượng biên chế công chức 10,34 % so với năm 2015 (giảm 06 biên chế công chức) về đích sớm hơn quy định 18 tháng;

- Về công tác CCHC: Sở TNMT được UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết với 95 TTHC. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động thông suốt, hiệu quả, giải quyết nhanh hồ sơ TTHC cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sở phân công 03 công chức, viên chức để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công tỉnh và 39 nhân viên tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND cấp huyện. Kết quả giải quyết TTHC tính đến ngày 18/11/2021: Tiếp nhận 126.306 hồ sơ, đã trả kết quả 120.441 hồ sơ, đang thực hiện 5.865 hồ sơ, hồ sơ bị trễ hạn 2.540 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,01%, trong đó: Cầu Kè: 73 (0,66%), Tiểu Cần: 111 (0,79%), Cầu Ngang: 143 (1,26%), Duyên Hải: 121 (1,46%), Châu Thành: 409 (1,65%), Trà Cú: 223 (2,42%), TPTV: 676 (3,01%), Càng Long: 398 (3,12%), TXDH: 286 (3,15%));

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ CC,CV ngành TNMT bằng cách: (1) Xin chủ trương TU, UBND và phối hợp Sở Nội vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực đào tạo văn bằng 2 ngành Tài nguyên và Môi trường với  178 CC,VC, NLĐ (trong đó cấp tỉnh 52, cấp huyện 13, cấp xã 113); (2) Tổ chức 04 lớp tập huấn về lĩnh vực TNMT cho đội ngũ CC 03 cấp về lĩnh vực TNMT với hơn 1000 lượt người tham dự; (3) Biên tập, xuất bản và cấp phát 19.752 bản tin TNMT đến 756 ấp khóm, 106 xã phường, thị trấn, 09 huyện, thị xã, thành phố và Sở ngành tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở TNMT, với hơn 1.120 thông tin hoạt động ngành, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, người dân;

- Thực hiện hoàn thành cơ sở dữ liệu 768.276 /803.000 thửa đất (đạt 95,7%), đã kết nối với Cổng thông tin TTHC Quốc gia;

- Triển khai 43 nhiệm vụ, dự án sự nghiệp ngành TNMT trong đó trọng tâm là: TKDT đo đạc chỉnh lý BDĐC huyện Duyên Hải, Phương án chỉnh lý bản đồ, cập nhật và Giấy CNQSD đất tặng cho, Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới (VILG), Dự án mở rộng Hệ thống quan trắc môi trường theo QĐ 1431/TTg, Dự án Dự án Điều tra sức chịu tải của 21 sông và 816 km kênh trục, Dự án Lập bản đồ vùng tránh sóng, bão..v.v và Dự án xây dựng 9 nhà làm việc và kho lưu trữ HSĐC của Chi nhánh VP ĐKĐĐ 9 huyện, thị xã, thành phố (giải ngân 49,16/60,3 tỷ đồng, đạt 81,51%).

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận những thành tích và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022 như sau: Yêu cầu trong thời gian tới ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung ngay các công việc do UBND tỉnh giao; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai văn bản QPPL và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 03 cấp. Đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của NN được tiếp cận nhanh chóng (đặc biệt là Luật BVMT năm 2020). Tham mưu rà soát sửa đổi Luật đất đai, Luật tài nguyên nước theo chỉ đạo của Bộ TNMT; Tạo chuyển biến thực chất về kỷ luật, kỷ cương và CCHC: Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục đất đai, môi trường và giảm tối đa tỷ lệ phản ánh sự phiền hà về TTHC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao năm 2022.

Người viết: D T NHANH (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan