Mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần” trên địa bàn huyện Càng Long.

15/01/2021   84

Triển khai Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp giám thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ra mắt nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần” trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện.

Ra mắt Câu lạc bộ tại khóm 5, Thị trấn Càng Long

Với những ưu thế trong việc sử dụng túi ni lông đã mang lại nhiều thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày, vì thế việc hạn chế sử dụng túi ni lông cần phải bắt đầu từ ý thức của người dân, sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Đề thay đổi thói quen này là việc làm rất khó và đòi hỏi phải có lộ trình thực hiện từng bước, trong đó quan trọng nhất là thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp giám thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ra mắt nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần” trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện. Sau thời gian vận động, tuyên truyền, đến nay tổ chức ra mắt 45 câu lạc bộ ở 14/14 xã, thị trấn với 887 thành viên (trong đó năm 2020 ra mắt 19 câu lạc bộ).

Mỗi câu lạc bộ đều thành lập Ban chủ nhiệm gồm 03 đồng chí: (01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 01 thư ký) để điều hành hoạt động câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng đã đề ra quy chế hoạt động để thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”, hạ quyết tâm trong thực hiện quy chế nhằm hạn chế tối thiểu túi nilon trong sinh hoạt gia đình, dùng giỏ đi chợ để góp phần chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Hoạt động của mô hình: khi đi chợ các chị em mang theo giỏ xách để đựng rau, củ, quả; hộp đựng thịt, cá; mang theo cà mèn để đựng thức ăn chín như cơm, hủ tiếu, cháo, bánh canh…; sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường như các loại giỏ bằng tre, giỏ đệm, lục bình, giỏ dây bẹ, gói rau cải bằng lá chuối, bằng túi giấy thay cho túi ni lông. Thường xuyên quét dọn, giữ gìn vệ sinh từ trong nhà ra ngõ; không được vứt túi ni lông, các loại rác xuống ao, hồ, kênh, sông rạch, thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Thực hiện việc phân loại và xử lý rác sinh hoạt tại nguồn theo quy định.

Thông qua các mô hình này giúp hội viên, phụ nữ và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, tạo sự thay đổi và nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ đối với việc giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh hiện đại; làm thay đổi dần từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế việc sử dụng túi nilon và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt tác động xấu đến môi trường.

Sau buổi lễ, Hội LHPN huyện đã cấp phát giỏ nhựa và hộp nhựa đựng thịt, cá sử dụng nhiều lần khi đi chợ cho các thành viên Câu lạc bộ ở các xã, thị trấn. /.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan