Lễ ra mắt Câu lạc bộ: “Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần”.

19/05/2020   177

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã ký kết Kế hoạch phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Trà Vinh thành lập Câu lạc bộ Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần tại 10/10 phường, xã.

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 01/KHPH, ngày 18/12/2019 giữa phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Trà Vinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Trà Vinh đã phối hợp với Hội phụ nữ phường, xã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần. Câu lạc bộ gồm 200 thành viên, giúp cho cộng đồng và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày thông qua mô hình "5 không, 3 sạch”, tạo sự thay đổi về nhận thức, nhằm nâng cao sự nhận thức của hội viên, phụ nữ đối với việc giữ gìn môi trường, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh hiện đại; làm thay đổi dần từ nhận thức đến hành động cụ thể để hạn chế việc sử dụng túi nilon và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt tác động xấu đến môi trường, vận động gia đình, người thân và cộng đồng cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon trong thói quen sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày.

Để hưởng ứng phòng trào, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã hỗ trợ 200 phần quà cho thành viên với tổng số tiền 28.500.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của đơn vị.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giám sát các câu lạc bộ hoạt động để nhân rộng mô hình, biểu dương các cá nhân có giải pháp hay, tiêu biểu trong phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bà Đinh Ngọc Huệ - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Lễ ra mắt Câu lạc tại phường 6

Buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ tại phường 5

Thành viên Câu lạc bộ Phường 9 nhận quà

Người viết: D T M ANH (PTNMT TP TRÀ VINH)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan