Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

09/05/2022   422

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2022.

Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2022: "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động: "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID - 19". Công đoàn Công đoàn cơ sở Sở tài nguyên và Môi trường tích cực trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm và cao điểm tháng Công nhân. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19; Phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Qua đó, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, không ngừng vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tự rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức chấp hành pháp luật… phấn đấu thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian nhiệm nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của Sở.

Tại lễ phát động này, Công đoàn Viên chức dành tặng 100 phần quà đối với 06 CĐCS: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh TV, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đ/c Lê Văn Lẹ - Chủ tịch Công đoàn Viên chức phát biểu Lễ phát động

Đ/c Đoàn Phúc Linh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc CĐCS sở TN&MT

Người viết: T T T HIỀN (TTKT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan