Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

30/09/2022   714

Chiều ngày 26/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Lê Đình Trung, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với công chức. Cụ thể: Tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Trung, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng và đánh giá cao năng lực trong quá trình công tác của ông Lê Đình Trung. Đề nghị trên cương vị mới, đồng chí phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết nội bộ cùng Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng phát triển ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

(Ảnh: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Đình Trung)

Người viết: H M CHI (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan