Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

29/09/2020   125

Ngày 25/9/2020, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi Lễ công bố, trao các Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Dương Văn Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và bà Lê Thị Bích Thảo – Trưởng phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

Tại buổi Lễ ông Nguyễn Thanh Nghiệm - Chánh Văn phòng Sở, thừa lệnh Giám đốc Sở công bố Quyết định số 1236/QĐ-STNMT ngày 16/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Dương Văn Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Quyết định số 1266/QĐ-STNMT ngày 22/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thảo – Trưởng phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; theo đó mời ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở lên trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đối với ông Dương Văn Hiệp và bà Lê Thị Bích Thảo.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Sở, Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả tích cực đóng góp trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, với vai trò, cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể phòng, cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Chi cục, ông Dương Văn Hiệp đại diện Ban Lãnh đạo Chi cục gửi lời cám ơn Ban Lãnh đạo Sở đã tin tưởng đối với 02 đồng chí và hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Chi cục Bảo vệ môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường trao các Quyết định bổ nhiệm

cho ông Dương Văn Hiệp

 

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường trao các Quyết định bổ nhiệm

cho bà Lê Thị Bích Thảo

 

Người viết: T T M TÂM (CCBVMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan