Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

26/06/2020   280

Ngày 26/6/2020 ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan, Trưởng phòng Quy hoạch-Giá đất, Chi cục Quản lý đất đai giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Nguyễn Dương Mai Thy, Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi Lễ ông Nguyễn Thanh Nghiệm, Chánh Văn phòng Sở, thừa lệnh Giám đốc Sở công bố quyết định bổ nhiệm và mời ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở trao quyết định và mời ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Tuấn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bà Thạch Thị Loan, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và bà Nguyễn Dương Mai Thy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả tích cực đóng góp trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, với vai trò, cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa, đoàn kết cùng tập thể phòng, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ lòng tin của Đảng ủy Sở, Ban Lãnh đạo Sở trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành TN&MT.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT phát biểu tại buổi Lễ

Ông Nguyễn Thanh Nghiệm, Chánh Văn phòng Sở Công bố các quyết định bổ nhiệm

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT trao các Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, bà Thạch Thị Loan và bà Nguyễn Dương Mai Thy

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở và ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở TNMT tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

Quang cảnh buổi Lễ công bố và trao quyết định

 

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan