Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

28/12/2020   63

Thực hiện Công văn số 2904/UBND-NC, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố tiến hành khảo sát và kiểm tra đối với các Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trong khu vực dân cư đô thị.

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 30/10/2020 Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố kết hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện khảo sát, đo độ ồn phát ra từ loa phóng của các Nhà yến trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác tiến hành đo độ ồn đối với 63 Nhà yến có mở loa phóng (là thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến, được đặt ở ngoài cửa lối ra, vào của chim yến), tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định về Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi.

Quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi quy định Quản lý nuôi chim yến: “…nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh”. Vì vậy đối với nhà yến nằm trong khu dân cư, việc mở thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến là không đúng quy định.

Trong thời gian lấy ý kiến trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thành phố Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền trên đến các hộ dẫn dụ và gây nuôi chim yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh, ngưng cấp phép xây dựng trong khu dân cư đối với hình thức xin cấp Giấy phép xây dựng “Nhà ở gia đình”, hướng đến đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng thành phố Trà Vinh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, đáng nhớ theo Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh.

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Hình ảnh Nhà dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan