Kết quả vận hành mô hình lò đốt rác thải trường học.

03/02/2021   54

Ngày 19-20/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra các mô hình Lò đốt rác thải tại các trường học.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, đặc biệt là tại các trường học khu vực nông thôn, tạo môi trường thông thoáng, góp phần xây dựng trường học xanh - sạch – đẹp; năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch đầu tư mô hình xử lý rác thải trường học, theo đó Sở đã thực hiện lắp đặt 03 lò đốt rác thải sinh hoạt với quy mô, công suất 100 kg/ngày/lò và đã bàn giao cho các Trường đưa vào sử dụng tại 03 trường học, cụ thể:

- Trường Tiểu học Hòa Minh A, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Trường Tiểu học Tam Ngãi A, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (trước đây là Trường Tiểu học Tam Ngãi C).

- Trường Tiểu học Long Vĩnh C, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 19-20/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Châu Thành, Cầu Kè và Duyên Hải, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Trang thiết bị Y tế môi trường Lộc Tâm (đơn vị thi công) tổ chức kiểm tra công tác vận hành các mô hình lò đốt rác thải tại các trường học nêu trên; kết quả kiểm tra cho thấy hiện tại vẫn đang được các đơn vị thụ hưởng quản lý, sử dụng hiệu quả trong công tác thu gom, xử lý rác thải tại các trường học; cũng như giúp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe và giáo dục ý thức, từng bước chuyển đổi ý thức, hành vi bảo vệ môi trường sống cho học sinh tại trường.

Lò đốt rác thải trường học tại Trường Tiểu học Hòa Minh A

Lò đốt rác thải trường học tại Trường Tiểu học Long Vĩnh C

Lò đốt rác thải trường học tại Trường Tiểu học Tam Ngãi C

Người viết: T T M TÂM (PQLMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan