Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

27/09/2021   569

Quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP đạt được những thành tựu nỗi bậc như sau:

Về quản trị biển, quản lý vùng bờ: Tỉnh đang tập trung lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lồng ghép hợp phần Phương án quy hoạch phát triển không gian biển và kinh tế biển tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Về phát triển kinh tế biển và ven biển:

Từ năm 2020 đến nay, thả nuôi thủy sản trên diện tích 57.818 ha, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ là 34.068 ha (thả nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh mật độ cao trên diện tích 742 ha), diện tích nuôi cua biển là 23.500 và diện tích nuôi nghêu là 250 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 285.009 tấn; thả các loại con giống ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày Truyền thống nghề cá 01/4 trên với số lượng là: tôm sú giống 1.767.000 con, cua biển giống 30.000 con; Triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, UBND tỉnh đã phê duyệt 11 tàu cá vay vốn đóng mới tàu cá, 335 lượt tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, 389 lượt tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên.

Tỉnh Trà Vinh được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2020, có xét đến năm 2030, Quy hoạch khu vực tiềm năng phát triển dự án điện gió giai đoạn đến năm 2020, có xét đến 2030 tại Quyết định số 13309/QĐ-BCT,  theo đó, Trà Vinh đã cấp chủ trương đầu tư cho 09 dự án với tổng công suất 666MW, dự kiến cuối năm 2021 đưa vào vận hành 05 dự án với tổng công suất khoảng 322MW.

Ảnh minh họa

Về đầu tư phát triển du lịch biển trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Ba Động Kiên Giang - SG (khu du lịch biển Ba Động) và dự án du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh (tổng vốn đầu tư 246,8 tỷ đồng). Giai đoạn 2021-2024, tỉnh tiếp tục đầu tư 280 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch tại Khu du lịch biển Ba Động (130 tỷ đồng) và Khu du lịch Hàng Dương, huyện cầu Ngang (150 tỷ đồng).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 04 nhà đầu tư đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư kho xăng dầu: Dự án Kho trung chuyển xăng dầu của Công ty Cổ phần dầu khí Nam Sông Hậu; Dự án Kho xăng dầu Định An-Trà Vinh của Công ty TNHH xây dựng Hàm Giang; Dự án Kho xăng dầu Petrol Vina của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Thương mại Dầu khí Petrol Vina; Dự án Kho xăng dầu Hiệp Long 1 của Công ty TNHH Hiệp Long Petrol.

Tỉnh đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, tổng vốn đầu tư dự án 300 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh, tổng vốn đầu tư 513,776 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tổng vốn đầu tư 98 tỷ đồng.

Về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện Kế hoạch Quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh, kết quả: Chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn các huyện giáp biển có chất lượng tương đối tốt, hầu hết các thông số đều có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT; tuy nhiên còn một vài thông số còn cao hơn quy chuẩn như: DO, TSS, Fe, và Coliform. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Dự án “Điều tra hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế phù hợp với điều kiện kinh tế Trà Vinh”.

Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định: cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp ven biển cho 01 công ty; đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển.

Thực hiện nhiệm vụ, dự án: Rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh; Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh Trà Vinh; Nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Trà Vinh”; Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (giai đoạn 2) - Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái bảo đảm tính toàn vẹn và mối quan hệ tự nhiên giữa các hệ sinh thái trên đất liền và biển; Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu vực biển tỉnh Trà Vinh.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế: Thực hiện Quyết định 330/QĐ-TTg ngày 03/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền, quyền tài phán các vùng biển Việt Nam. Tỉnh đã tổ chức tuyển chọn 65/166 phương tiện, 670/4.257 nhân lực có đủ điều kiện để đưa vào diện quản lý, huy động. Thường xuyên phối hợp giữa Hải quân Vùng 2, Vùng Cảnh sát biển 3, Cảng vụ, Hải quan thành phố cần Thơ và Biên phòng các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng trao đổi, thông báo tình hình liên đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển đề chủ động nắm, dự báo và xử lý các vụ việc xảy ra trên biển.

Khó khăn, vướng mắc: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động xúc tiến đầu tư không được tổ chức, số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại Trà Vinh không nhiều, tình hình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy hoạch, chương trình, kế hoạch của tỉnh đã ban hành đảm bảo phù hợp với tình hình mới và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Người viết: N T NGUYEN (PTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan