Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

28/07/2020   281

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (Máy in A4, máy nước nóng lạnh, máy đọc mã vạch, camera, máy chấm công, tích điện, đĩa cứng) thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan