Hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới 2020

18/03/2020   179

Ngày 09/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Năm 2020, Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới cùng chia sẻ chủ đề xoay quanh các vấn đề về nước và khí hậu.

Ngày Nước thế giới năm 2020 (ngày 22 tháng 3) được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Water and Climate change”– “Nước và Biến đổi khí hậu”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Cánh đồng khô cạn nước do nắng hạnCánh đồng khô cạn nước do nắng hạn

Biến đổi khí hậu làm tăng cường độ và tần suất của thiên tai và các sự kiện cực đoan liên quan đến nước (lượng mưa và lũ lụt không thể đoán trước, thiếu nước, khan hiếm nước và hạn hán). Dự đoán, đến năm 2025, 1.8 tỷ người sẽ sống ở các quốc gia hoặc khu vực có tình trạng khan hiếm nước tuyệt đối và 2/3 dân số thế giới sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi thách thức về nguồn nước.

Bên cạnh đó, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (ngày 23 tháng 3) được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Climate and Water” – “Khí hậu và nước”, nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Nước ngọt rất quan trọng đối với sự sống. Nước còn rất cần thiết cho việc sản xuất thực phẩm, là thành phần không thể thiếu trong sản xuất hàng hóa, dịch vụ và cho môi trường sống của con người.

Khí hậu đang thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi, ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội thông qua nguồn nước. Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng nguồn nước phục vụ nhu cầu cơ bản của con người, đe dọa quyền sử dụng nước và vệ sinh của hàng tỷ người. Sự thay đổi của chu trình nước cũng sẽ gây ra những rủi ro cho sản xuất năng lượng, an ninh lương thực, sức khỏe con người, phát triển kinh tế và mục tiêu giảm nghèo.

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 1182/ BTNMT-TĐKTTT nêu rõ: căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay và chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Cụ thể:

Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến, hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, tăng tần suất và thời lượng đăng phát về chủ đề tài nguyên nước, dự báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai,…

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,... Đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

Ngày Nước thế giới năm 2020:

Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.

Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước.

Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an
toàn và bền vững.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước.
Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.

Người viết: N M HIẾU (TTCNTT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan