Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Càng Long

11/10/2021   31

Thực hiện Công văn số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, UBND huyện Càng Long chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phù hợp tình hình diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Treo băng rôn tuyên truyền trên địa bàn huyện

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Công văn số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, UBND huyện Càng Long chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phù hợp tình hình diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các hoạt động thiết thực diễn ra như: treo 15 băng rôn nhằm phát động các cấp, ngành, toàn dân hưởng ứng Chiến dịch tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan trên địa bàn; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 15 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh nhưng phải đảm bảo đúng quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19; khai thông cống rãnh, dòng chảy được 9,6km; thu gom 4,3 tấn rác; trồng 1.832 cây xanh, hoa kiểng; phát thanh tuyên truyền được 19 buổi, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến; viết 1 tin bài. Tổng số người tham gia hưởng ứng: 626 lượt người.

Phát cỏ và thu gom rác thải tại các tuyến đường giao thông nông thôn
Phát cỏ và thu gom rác thải tại các tuyến đường giao thông nông thôn

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia; Chiến lược BVMT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường... đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn.

Nhìn chung các hoạt động diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, qua đó đã nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động hưởng ứng đã trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, khu dân cư.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn kể từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực./.

Người viết: N Q CHINH (PTN CANG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan