Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021: “Lên tiếng vì thiên nhiên”.

26/03/2021   86

Thực hiện Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 868/UBND-NN ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ngày 12/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1152/PCTV-KDC của Công ty Điện lực Trà Vinh về việc hỗ trợ tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Theo đó, ngày 12/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã được Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo; các Bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân cả nước hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Giờ Trái đất năm 2021 được tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên
(WWF) phát động với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, hòa nhập với thiên nhiên. Để thực hiện tốt việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 như sau:

Mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20g30 đến 21g30 ngày 27/3/2021 (thứ Bảy); thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích ở các nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, trụ sở làm việc, khu dân cư tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với các khẩu hiệu tuyên truyền năm 2021; phát động chiến dịch ra quân làm sạch môi trường; làm sạch tuyến kênh mương, đoạn sông ô nhiễm; trồng cây xanh; khai thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa,…

Thông tin, tài liệu truyền thông Giờ Trái đất năm 2021 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu www.dcc.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.

 (Đính kèm hình ảnh Logo chính thức của chiến dịch Giờ Trái đất)

Người viết: N Q NAM(P QLMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan