Hội thảo trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.

12/04/2022   262

Ngày 23/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức “Hội thảo tập huấn thúc đẩy xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động tại tỉnh Trà Vinh” và “Hội thảo chia sẻ hiện trạng dễ bị tổn thương và kinh nghiệm xây dựng chính sách nhằm thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”.

Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận nhiều biểu hiện về sự thay đổi của các yếu tố khí tượng thủy văn như: sự gia tăng nhiệt độ trong đó ghi nhận năm 2016 là năm có mức nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) với mức nhiệt trung bình là 27,4o C và nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 37,7o C cao nhất từ năm 1980 đến nay; lượng mưa có xu thế giảm; mực nước cực đại tăng ở mức 0,96 cm – 1,0 cm/năm; biến đổi khí hậu còn tác động đến sự gia tăng các hiện tượng cực đoan điển hình như đợt xâm nhập mặn mùa khô năm 2015 – 2016 và gần đây nhất là xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020 là đợt xâm nhập mặn lịch sử của tỉnh Trà Vinh và khu vực ĐBSCL. Sự thay đổi của các yếu tố khí hậu (nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm); gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan gây các ảnh hưởng và thiệt hại đối với đời sống và sản xuất của người dân. Nước biển dâng làm gia tăng tình trạng sạt lở ven biển, các cửa sông, các kênh, rạch diễn ra ngày càng phức tạp gây hư hại hạ tầng cơ sở: giao thông, nhà cửa, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích phòng hộ ven biển của tỉnh.

Hai xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu Thành là 02 xã cù lao dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH, đang đối mặt với thách thức lớn như: hạn hán, xâm nhập mặn, xói mòn bờ biển. Người dân thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đặc biệt là trong mùa khô. Nhiều hộ gia đình sử dụng nước mưa trực tiếp không qua xử lý, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh. Các hộ gia đình có sử dụng nước ngầm, nhưng chất lượng nước không đảm bảo để sử dụng cho sinh hoạt, do nước ngầm bị nhiễm mặn. Bên cạnh đó, giảm rừng ngập mặn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở bờ biển. Hoạt động trồng rừng ngập mặn đã được thực hiện, nhưng chưa đủ để bảo vệ bờ biển, bờ sông trước hiện tượng xói mòn.

Ngày 23/7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1446/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Quỹ Thích ứng tài trợ thông qua Chương trình Định cư và Con người của Liên Hợp quốc (UN-Habitat). Dự án được thực hiện tại 02 xã Long Hòa và Hòa Minh, tỉnh Trà Vinh.  

Dự án với mục tiêu chính là tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng thông qua hỗ trợ lồng ghép xây dựng khung chính sách mang tính gắn kết chặt chẽ giữa con người và môi trường sinh thái cho từng cấp quản lý của địa phương. Bên cạnh đó, kết quả của dự án sẽ được nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển cộng đồng, cải thiện chất lượng sống theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chính sách pháp luật quốc gia.

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban quản lý dự án tổ chức “Hội thảo tập huấn nhằm thúc đẩy xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động tại tỉnh Trà Vinh” và “Hội thảo chia sẻ hiện trạng dễ bị tổn thương và kinh nghiệm xây dựng chính sách nhằm thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”. Hội thảo diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 23/3/2022 đến ngày 25/3/2022 với hơn 70 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

(Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở TNMT khai mạc Hội thảo)

(Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở TNMT và Ông Lê Đại Nghĩa – Đại diện Nhà tài trợ UB-Habitat Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo)

Tại buổi hội thảo, các diễn giả giới thiệu nội dung hướng dẫn đánh giá rủi ro, tổn thương do biến đổi khí hậu và bộ công cụ lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch hành động ở cấp địa phương. Các diễn giả cũng chia sẻ kết quả nghiên cứu về hiện trạng rủi ro và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, hiện trạng về thể chế, chính sách, chương trình, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh. Các đại biểu tham gia đánh giá rủi ro, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cho từng địa bàn cấp huyện và xã trong tỉnh thông qua các bài tập thực hành; trao đổi, thảo luận về triển khai lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và định cư sinh thái vào các kế hoạch cấp tỉnh, huyện, xã dựa vào các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2030.

(Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo)

Người viết: N T Đ DIỄM (PQLTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan