Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm của Văn phòng đăng ký đất đai Trà Vinh

25/07/2020   112

Thực hiện hiện quy chế làm việc Văn phòng đăng ký đất đai. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 23/7/2020 Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2020.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/7/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2020.

Giám đốc VPĐKĐĐ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc sở. Đại biểu khách mời gồm các lãnh đạo cơ quan, đơn vị có liên quan như Tòa án tỉnh, Tòa các các huyện, thị xã thành phố, Cục thuế, chi cục thuế khu vực, chi cục thuế các huyện, thị xã thành phố, Ngân hàng nhà nước, các Văn phòng công chứng trong tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai cùng các Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh buổi hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm; các báo cáo tình hình khó khăn trong phối hợp thực hiện công tác chuyên môn với cơ quan thuế, Tòa án, Ngân hàng, Văn phòng công chứng. Cụ thể:

Trong 06 tháng đầu năm Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận giải quyết trên 773 (669 HGĐ+ 4 tổ chức) hồ sơ phối hợp giải quyết được hồ sơ cấp GCN lần đầu; đã tiếp nhận giải quyết trên 73.600 hồ sơ (73.647 hồ sơ) giải quyết được 70.233 hồ sơ của người dân, tỷ lệ trễ hẹn trong toàn hệ thống 1,46%, mặc dù trong những tháng gần đây tỷ lệ hồ sơ có tăng cao hơn so với những tháng đầu năm nhưng tỷ lệ trễ hẹn vẫn đảm bảo dưới 2% đây là sự nỗ lực rất lớn của sự lãnh chỉ đạo của tập thể BLĐ VPĐKĐĐ, của Lãnh đạo các phòng, lãnh đạo các Chi nhánh và của toàn thể viên chức, người lao động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạc được cũng còn một số hạn chế khó nhăn phần nào ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đó là sự ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đồng thời một số nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm chưa cao, chưa thật sự tận tâm với công việc, một vài quản lý Phòng, Chi nhánh chưa quan tâm sâu sát công việc đã phân công; công tác kiểm tra, theo dõi công việc còn lơ là. Công tác phối hợp của các ban ngành có liên quan còn chưa chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Vạn Kha đã đánh giá: Qua kết quả công tác 06 tháng đầu năm, biểu dương thành tích của Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai, quản lý các phòng, Chi nhánh và của toàn thể viên chức, người lao động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó Văn phòng đăng ký đất đai cần có giải pháp khắc phục một số hạn chế nhất định, cụ thể:

- Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy nhất là lãnh đạo các Phòng, các Chi nhánh theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, mạnh dạn thay đổi nhân sự nhất là lãnh đạo các phòng, các chi nhánh không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu kém, thiếu sức chiến đấu, thiếu bãn lĩnh.

- Tập trung kiểm tra chuyên môn, phát hiện các vấn đề yếu kém, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ phận chuyển môn trên nguyên tắc yếu chổ nào đào tạo tập huấn chổ đó, phát huy nội lực, nếu cần hỗ trợ Sở sẽ hỗ trợ tập huấn.

- Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan giải quyết tốt thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất hồ sơ có sai sót, trễ hẹn. Kịp thời phát hiện các sáng kiến hay, các giải pháp hiệu quả để khen thưởng, phát huy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

- Phối hợp với Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai và địa phương tập trung triển khai xây dựng dự án Kho lưu trữ các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện thị xã thành phố, đây là một nội dung trọng điểm mà Ban lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai cần tập trung theo sát trong thời gian tới.

- Kịp thời tham mưu Sở và chủ động thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số CPI, đây là nhiệm vụ then chốt cần phải nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện.

- Văn phòng đăng ký đất đai cần ghi nhận ý kiến đối với các tổ chức công chứng và đặc biệt lưu ý để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp. Hai bên cần tạo sự tương tác trao đổi thân thiện hơn, hiệu quả hơn làm sao mọi vấn đề trao đổi giải quyết nhanh chóng trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn.

- Vấn đề hủy giấy chứng nhận, cấp lại giấy chứng nhận là vấn đề rất quan ngại thời gian qua. Hiện nay việc hủy giấy được thực hiện quá nhiều, quá thường xuyên, đặc biệt là tình trạng vay vốn bên ngoài và vay vốn tại các tổ chức tín dụng mà cụ thể vay vốn tại tổ chức tính dụng là vai tín chấp. Cần phối hợp trao đổi thông tin làm sao hai bên cùng biết, tránh các vấn đề đáng tiếc do việc hủy giấy chứng nhận gây rủi ro cho các tổ chức tính dụng. Đề nghị NHNN quan tâm việc thông báo hủy giấy do Văn phòng đăng ký đất đai gửi đến NHNN. Văn phòng đăng ký đất đai cần kiểm tra chặt chẽ, nhất là nhân sự trực tiếp thực hiện công việc này.

- Đối với Cục thuế, Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, Tòa án tỉnh và các cơ quan tố tụng thời gian tới quan tâm phối hợp, mạnh dạn và thẳng thắn chỉ ra các vấn đề hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai việc tiếp nhận và hoàn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích rộng khắp tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, mạnh dạn hướng tới tiếp nhận hồ sơ đất đai tại nhà để đa dạng hóa các loại hình tiếp nhận hồ sơ, hạn chế tình trạng “cò” đất, nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Văn phòng đăng ký đất đai đã đề ra giải pháp như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả định kỳ hoặc đột xuất, nhằm phát hiện, uốn nắn kịp thời các sai phạm của viên chức và người lao động về thái độ phục vụ người dân. Mỗi tháng ít nhất sẽ kiểm tra đột xuất 01 Chi nhánh hoặc nhiều hơn dối với Chi nhánh có phát sinh hồ sơ trễ hẹn cao, có phản ánh của người dân. Bảo đảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố dưới 1,5%.

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo Kế hoạch số 25/KH-VPĐKĐĐ ngày 02/12/2019.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, cụ thể:

+ Hội nghị chuyên đề về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

+ Tập huấn cách xác định vị trí theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành bảng giá đất 5 năm (2020-2024).

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch cấp Giấy CNQSDĐ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, phấn đấu kiểm soát hồ sơ trễ hẹn dưới 1,5%.

- Bố trí nhân sự hướng dẫn người dân viết các mẫu đơn, tờ khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giúp người dân nộp hồ sơ được nhanh chóng, hạn chế sai sót.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng (0968.457.459) tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý.

- Thực hiện lịch tiếp công dân theo Thông báo số 07/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/3/2020 để tạo điều kiện cho người dân phản ánh nguyện vọng và các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

- Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi tiếp nhận tránh trường hợp phải nhận đi nhận lại nhiều lần do thiếu hồ sơ, đề nghị bổ sung, sửa chữa. Phiếu hướng dẫn hồ sơ phải thể hiện rõ nội dung sai sót. Thành phần hồ sơ tiếp nhận đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ phận kiểm tra, nhập thông tin in Giấy chứng nhận tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra để phát hiện các sai sót, yêu cầu chỉnh sửa kịp thời, hạn chế hồ sơ chuyển đến khâu tiếp theo mới phát hiện sai sót gây mất thời gian.

- Công tác đo đạc, khảo sát: Ưu tiên các công tình trọng điểm bàn giao sản phẩm theo đúng tiến độ trong hợp đồng. Các hồ sơ đo đạc phục vụ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân phải có kế hoạch cụ thể.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý người đứng đầu các Phòng và Chi nhánh: Trưởng các phòng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát các công việc đã phân công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, chủ động phân công, điều phối công việc. Đặc biệt kiểm tra giám sát chặt chẽ các hồ sơ gần đến hẹn để tiến hành thực hiện và chủ động báo cáo đề xuất Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai khi gặp khó khăn để chỉ đạo giải quyết kịp thời tránh để trễ hẹn, bỏ sót hồ sơ thời gian dài gây bức xúc cho người dân.

- Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên để nhân viên biết thực hiện đúng quy định. Thường xuyên, kiểm tra uốn nắn, nhắc nhở và có biện pháp xử lý đối với các nhân viên để xảy ra sơ sót đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa khắc phục, sửa chữa.

- Chú trọng triển khi thực hiện dịch vụ mức độ 3, mức độ 4

Luôn tạo điều kiện thuận tiện cho cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phân công nhân sự đầu mối thực hiện kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ đối với các quy trình mới qua phần mềm iGate, đồng bộ việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục có thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tránh tình trạng hồ sơ đang tạm dừng bên phần mềm ViLIS mà phần mềm iGate báo trễ hạn.

Công khai thông tin nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục đất đai lên hệ thống Cổng dịch vụ công iGate (Theo các văn bản hiện hành và theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân về thu phí lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường dự kiến được Hội đồng nhân dân thông qua trong kỳ hợp tháng 7 năm 2020).

Triển khai thí điểm dịch vụ công mức độ 4: Lựa chọn 2 đến 3 thủ tục chỉ thu phí, lệ phí như: lĩnh vực giao dịch bảo đảm, tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Tiến hành cung cấp qua ví VNPT Pay kết nối với phần mềm xuất hóa đơn điện tử của Văn phòng đăng ký đất đai. Qua đó đánh giá khả năng triển khai, hoàn thiện chức năng. Thí điểm đối với 2 thủ tục hành chính vừa thu thuế, tiền sử dụng đất, phí, lệ phí (dự kiến thực hiện từ ngày 03/8/2020).

- Tăng cường các giải pháp tăng thu nhập tăng thêm để ổn định đời sống cho viên chức, người lao động:

+ Đẩy nhanh thực hiện các hợp đồng dịch vụ, xúc tiến hoàn thành các công trình theo kết hoạch.

+ Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi mua sắm, sửa chữa. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại đơn vị, tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chỉ mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí , trước hết là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu, chi phí hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.

Người viết: N T K HỒNG (VPĐKĐĐ tỉnh)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan