Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021

29/12/2020   183

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2021

Vào lúc 8 giờ ngày 29/12/2020, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Quang cảnh Hội nghị CCVC&NLĐ

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Bí thư Đảng ủy sở; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Thái Minh,Trưởng Ban thanh tra nhân dân; ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đoàn cơ sở; bà Nguyễn Thị Đoan Diễm, Trưởng Ban nữ công quần chúng cùng 116 công chức, viên chức và người lao động là đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động được nghe thông qua các báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, nội dung xét thi đua khen thưởng năm 2020;… Qua đó, đạt kết Nghị quyết đã đề ra quả cụ thể như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và công tác tư tưởng:

Phổ biến đến 100% CCVCNLĐ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua các cuộc họp, học tập sinh hoạt và hệ thống điều hành tác nghiệp VNPT Ioffice; Phổ biến Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ đến 100% công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) thông qua các buổi học tập, sinh hoạt và các hình thức khác; có 95% CCVCNLĐ nắm những vấn đề cơ bản nhất các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ (Đạt chỉ tiêu đề ra)

  1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Về xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ và đúng thời gian các văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định giao xây dựng của UBND tỉnh (Vượt chỉ tiêu đề ra (tham mưu ban hành 16/05 văn bản QPPL)

- Về thực hiện cải cách hành chính: 100% các thủ tục hành chính được rà soát, bổ sung, điều chỉnh; 100% các đơn vị vận hành quy trình thủ tục theo phiên bản ISO 9001:2015 được đánh giá đạt yêu cầu theo đúng chứng nhận; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3; 100% CCVCNLĐ thuộc Sở sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ của cá nhân khi có thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Đạt chỉ tiêu đề ra).

- Về thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp năm 2020:  Các nhiệm vụ sự nghiệp, các nhiệm vụ khác hoàn thành theo đúng kế hoạch thời gian; 100% các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng tiến độ thời gian đạt chất lượng, không có trường hợp chậm trễ tiến độ do chủ quan (Đạt chỉ tiêu đề ra).

- Về nâng cao đời sống vật chất tinh thần: 50% trở lên CCVCNLĐ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được cơ quan đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ (hoặc hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ) theo đúng Điều 152 Bộ Luật lao động, Điều 21 Luật an toàn vệ sinh lao động. Vượt chỉ tiêu đề ra (Sở TN&MT, CC BVMM, CC QLĐĐ, TTKT, VPĐK, TT CNTT); Cây xanh, cảnh quan nơi làm việc được cải thiện tạo nơi làm việc thông thoáng đảm bảo điều kiện làm việc (Kế hoạch số 27 ngày 16/4/2019 của STNMT về phát động phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn minh, xanh-sạch-đẹp); 100% CCVCNLĐ hưởng ứng và hạn chế sử dụng vật dụng nhựa sử dụng một lần tại nơi công sở. Khu vực làm việc không rác thải (Không sử dụng sản phẩm nước đóng chai trong phòng họp); Tổ chức thành công Hội thao ngành tài nguyên và môi trường (Đạt thành tích Giải nhì toàn Đoàn).

Chỉ tiêu về thực hiện phong trào thi đua: 100% số phòng, đơn vị thuộc Sở đều được Hội đồng thi đua xét và công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: Giám đốc Sở tặng Giấy khen 22 phòng, cơ quan, đơn vị đạt tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và 55 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; Công đoàn cơ sở công nhận 372 Đoàn viên công đoàn xuất sắc 162 nữ đoàn viên đạt Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tặng Giấy khen 11 tập thể và 31 cá nhân; Sở Tài nguyên và Môi trường: được tái công nhận cơ quan văn minh, được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; Chính quyền phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác được giao. (Đạt chỉ tiêu đề ra).

Tuy nhiên, bên cạnh một số mặt đạt được vẫn có 01 số chỉ tiêu không đạt nghị quyết đề ra như: Thực hiện thủ tục hành chính: có 98,5% hồ sơ được tiếp nhận và hoàn trả trước và đúng hạn. Không đạt chỉ tiêu (tính đến ngày 23/11/2020 tỷ lệ đúng hạn chỉ đạt 98,25%; Thu nhập CCVCNLĐ nhận trong năm 2020 tăng cao hơn so với năm 2019 từ 20% trở lên. Có tăng so với năm 2019 nhưng không đạt chỉ chỉ tiêu đề ra (tăng từ 3-5%); Công đoàn: xếp loại Công đoàn cơ sở Hoàn thành nhiệm vụ (do có đoàn viên vi phạm kỷ luật).

Cũng tại Hội nghị này, đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2023.

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên môi trường, đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở  biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đạt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là sự nỗ lực của từng đoàn viên công đoàn và người lao động. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021, Ban lãnh đạo Sở tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động. Đồng thời kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động sở Tài nguyên và Môi trường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị của của ngành nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra. Trước thềm năm mới đại diện Ban Giám đốc Sở, ông Nguyễn Vạn Kha gửi đến gia đình công chức, viên chức và người lao động lời chúc mạnh khỏe và đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc./.

ông Nguyễn Vạn Kha Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và CĐCS

 

Người viết: T T T HIỀN (TTKT TN&MT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan