Đảng ủy Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/01/2021   43

Ngày 12/01/2021 Đảng ủy Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 149/151 đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, tại Hội nghị ngoài việc triển khai toàn bộ nội dung Nghị quyết ông Nguyễn Hưu Nghĩa còn nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm mà toàn thể đảng viên cần phải quán triệt sâu hơn và thực hiện nghiêm trong thời gian tới như sau:

+ Về tiêu đề đại hội ở nội dung Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”, đây là một mục tiêu lớn, phù hợp với xu thế phát triển và tiềm năng lợi thế của tỉnh nhà; thể hiện quyết tâm phấn đấu cao của BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, cũng như quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, đồng thời thể hiện ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh.

+ Về 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá có sự nghiên cứu sát hợp với tình hình của tỉnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà, trong đó xác định rõ 03 vùng kinh tế trọng điểm gồm: Vùng phát triển kinh tế biển, vùng phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng phát triển kinh tế đô thị.  Riêng về nội dung phát triển kinh tế biển Trà Vinh, với 60 km bờ biển, những năm qua, kinh tế biển tại Trà Vinh có nhiều thành quả quan trọng, tại  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 10) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, Trà Vinh có nhiều đóng góp cho kinh tế biển của cả nước: Đội tàu đánh bắt thủy hải sản hơn 1.000 tàu (295 tàu 90 CV trở lên); diện tích nuôi trồng thủy hải sản ngày càng mở rộng, sản lượng lớn; Khu kinh tế Định An bước đầu thu hút đầu tư đi vào sản xuất; các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đóng góp thuế ngày càng tăng, cung cấp điện thương phẩm ngày càng nhiều… đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển Việt Nam ngày càng hiệu quả, đem lại giá trị lớn cho đất nước.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở TNMT phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp triển khai Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quan cảnh Hội nghị

Quan cảnh Hội nghị

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan