Đại Hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020   385

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, ngày 28 và 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp về thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, ngày 28 và 29/5/2020, tại Hội trường Thành ủy thành phố Trà Vinh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Công Kháng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Can Trường Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp.

Về tình hình đảng viên tham dự Đại hội: Tổng số đảng viên được triệu tập: 147 đồng chí (Trong đó: Đảng viên chính thức: 143 đồng chí; đảng viên dự bị 04 đồng chí). Có 03 đảng viên không triệu tập Đại hội, lý do đang trong thời gian nghỉ hậu sản.

Đồng chí Trần Văn Hùng, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IX; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng của Tỉnh ủy, văn kiện Đại hội Đảng của Đảng ủy Khối; văn kiện của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Nam Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hoa, thay mặt Đoàn chủ tịch Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu tham dự Đại hội đã có những ý kiến thảo luận, tham luận về các vấn đề như sau: Thứ nhất: 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2020 và những năm tiếp theo theo Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thứ hai: Về giải pháp xanh, sạch, đẹp cảnh quan môi trường; Thứ ba: Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Thứ tư: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao thủ tục hành chính cho người dân…

Đảng viên Trần Quốc Chung, Chi bộ VPĐKĐĐ phát biểu tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Công Kháng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp biểu dương về công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, ghi nhận những thành tích tiêu biểu mà Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm mà Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện thắng lợi trong thời gian qua và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra, tạo bước chuyển biến mới về chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao phó, đồng thời góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch, vô cùng cám ơn sự ghi nhận và biểu dương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với những thành tựu Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ với Đảng bộ Sở về những khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng, gợi ý những giải pháp giúp Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Công Kháng. Sau Đại hội sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo, chỉnh lý văn kiện ban hành, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành Nghị quyết hàng năm, đồng thời triển khai thực hiện bằng những hành động cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, lần thứ IX đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Sau gần 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực và đầy trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí như sau:

I. Ban Chấp hành Đảng bộ 11 đồng chí:

1. Trần Văn Hùng, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy;

2. Nguyễn Minh Tâm, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Nguyễn Quốc Tuấn (Chi cục đất đai), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy;

4. Nguyễn Quốc Tuấn (TTra), Ủy viên Ban Chấp hành;

5. Nguyễn Thị Bạch Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành

6. Trần Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đinh Thị Nhanh, Ủy viên Ban Chấp hành;

8. Thái Thành Nên, Ủy viên Ban Chấp hành;

9. Dương Văn Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành;

10. Thạch Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành;

11. Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt hạ quyết tâm

II. Ủy ban kiểm tra 05 đồng chí

1. Nguyễn Quốc Tuấn (Chi cục đất đai), Chủ nhiệm;

2. Trần Thị Thu Hiền, Ủy viên ;

3. Đinh Thị Nhanh, Ủy viên;

4. Dương Văn Hiệp, Ủy viên;

5. Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên.

III. Đại biểu dự Đại hội cấp trên 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết

1. Trần Văn Hùng, Đại biểu chính thức;

2. Nguyễn Minh Tâm, Đại biểu chính thức;

3. Nguyễn Nam Tuấn, Đại biểu chính thức;

4. Nguyễn Quốc Tuấn (TTra), Đại biểu chính thức;

5. Nguyễn Quốc Tuấn (Chi cục đất đai), Đại biểu chính thức;

6. Nguyễn Thị Bạch Cúc, Đại biểu chính thức;

7. Nguyễn Quốc Việt, Đại biểu dự khuyết.

Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt

Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa cho các đồng chí Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

Đồng chí Nguyễn Nam Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa cho các đồng chí UBKT nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã thống nhất 100% biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết như sau:

Giáo dục chính trị - lãnh đạo tư tưởng

- 100% ĐV, CCVC học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành.

- 100% ĐV, CCVC thực hiện tốt quy định của Ngành, không có đảng viên vi phạm, kỷ luật;

- 100% Đảng viên, CBCC thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU; Chỉ thị 46-CT/TU; Chỉ thị số 47-CT/TU; Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- 100 % Chi bộ được phân công hỗ trợ địa phương thực hiện hoàn thành tiêu chí 17 xây dựng xã Nông thôn mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100 % Chi bộ xây dựng Kế hoạch học tập hàng năm; từng đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập theo chuyên đề kế hoạch hàng năm.

- 100% đảng viên, quần chúng của đơn vị thực hiện đánh giá biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng

- 85% đảng viên trở lên được đánh giá, phân loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 95% Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

- 100% đảng viên được khảo sát đánh giá và kiểm điểm cuối năm.

- 100% đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa phương, nơi cư trú.

- 100% đảng viên dự bị được giúp đỡ công nhận đảng viên chính thức khi đến thời hạn.

- 100% đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt Luật An toàn Giao thông, không vi phạm Luật An toàn Giao thông; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Công tác đào tạo và phát triển Đảng viên

- Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đề nghị đưa đi học chuyên môn và trung cấp chính trị, quản lý nhà nước theo chỉ tiêu phân bổ.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển mới ít nhất 08 đảng viên/năm.

Công tác đoàn thể

- Phấn đấu hàng năm Đoàn Cơ sở đạt danh hiệu “Cơ sở Đoàn vững mạnh”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”;

- 100% công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện được kết nạp vào tổ công đoàn;

- Tham gia và thực hiện tốt công tác ủng hộ các quỹ theo chỉ tiêu, kế hoạch của công đoàn cấp trên phát động.

- Nâng cao đời sống vật chất cho công chức, viên chức đơn vị: thăm hỏi động viên kịp thời công chức, viên chức khi đau ốm, khó khăn theo các chế độ quy định hiện hành.

Tiền lương thu nhập tăng thêm năm sau cao hơn năm trước.

Công tác chuyên môn:

- Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tăng cường chỉ đạo, quán triệt các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giải quyết Thủ tục hành chính cho Tổ chức đúng hạn đạt trên 97,5%; Giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân đạt trên 98,5%.

- Tập thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt từ 85% trở lên và hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh đảng bộ:

+ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt tỷ lệ 98,5%.

+ Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt tỷ lệ 100%.

+ Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt tỷ lệ từ 100% và không để phát sinh cơ sở mới.

+ Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt trên 99,23%.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Đại hội

 

 

Người viết: P Q CƯỜNG (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan