Đại Hội chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025

26/05/2022   717

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/ĐUSTNMT ngày 28/3/2022 của Đảng ủy sở Tài nguyên và Môi trường về tố chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Qua thời gian tiến hành chuẩn bị văn kiện, nhân sự của Chi bộ. Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/5/2022 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổ chức Đại Hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng 23 đảng viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được triệu tập.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đại biểu tham dự Đại hội đã có những ý kiến thảo luận, tham luận về công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể…

Qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm vụ chính trị được Sở giao, Nghị quyết nhiệm kỳ của Chi bộ, hàng năm Ban Chấp hành Chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết, kế hoạch đạt, vượt chỉ tiêu đã đề ra. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, chi bộ đã xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên, có đối tượng quần chúng cụ thể đưa vào nghị quyết, kế hoạch hàng năm của chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ lập thủ tục kết nạp 05 quần chúng vào hàng ngũ của Đảng.

Buổi Lễ Kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở nêu rõ: Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công nhằm kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao tính tự giác, nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo chi ủy là hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Với kết quả Đại hội vừa thông qua và với trách nhiệm và quyết tâm của toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Đảng ủy Sở tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, vượt bậc và giành được nhiều thắng lợi, thành tích cao hơn.

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng trình tự, Đại hội đã bầu BCH Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nam Tuấn đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Minh Thuận đắc cử Phó Bí thư Chi bộ; Các đồng chí chi ủy viên gồm: đồng chí Lê Thị Thanh, đồng chí Lê Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Thành Thái.

Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2025 ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội

Tập thể đảng viên chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự thống nhất 100% đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Người viết: T T T HIỀN (TTKT TNMT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan