Thành phố Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021.

15/10/2021   51

Thực hiện Kế hoạch số 2735/STNMT-QLMT ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 và Công văn số 3747/UBND-KTTH ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng Kế hoạch số 904/KH-P.TN&MT, ngày 08/10/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Trước tình hình diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế. phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh như sau:

Tổ chức hoạt động Ngày Thứ 7 tình nguyện trên địa bàn phường 9: Lực lượng tham dự là Thành viên Câu lạc bộ Môi trường, cán bộ, công chức, các Hội đoàn thể và Ban chỉ huy Quân sự phường gồm 50 người tham gia. Cùng với sợ hỗ trợ xe thu gom rác thải của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh. Thực hiện tổng vệ sinh tuyến đường Tuyến số 1, đoạn phường 9, thành phố Trà Vinh, với chiều dài tuyến khoảng 2.200m, thu gom rác thải khoảng 3,5 tấn.

Tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn phường 6:  Lực lượng tham dự là Thành viên Câu lạc bộ Môi trường, cán bộ, công chức, các Hội đoàn thể và Ban chỉ huy Quân sự phường gồm 60 người tham gia. Cùng với sợ hỗ trợ xe thu gom rác thải của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh. Thực hiện tổng vệ sinh tuyến đường Tuyến số 1, đoạn phường 6, thành phố Trà Vinh, với chiều dài tuyến khoảng 200m, thu gom rác thải khoảng 3 tấn.

Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ: Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 4 tổ chức ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng tui nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần” trên địa bàn khóm 6, Phường 4. Phát quà cho 15 Thành viên Câu lạc bộ. (Giỏ nhựa - thay thế túi nilon). Qua đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các thành viên trong Câu lạc bộ về tác hại của túi nilon để mỗi thành viên ý thức hơn trong việc hạn chế sử dụng túi nilon và các chất thải nhựa khác dùng một lần.

UBND phường, xã tổ chức tuyên truyền trên hệ truyền thanh thành phố và phường, xã. Phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, xã.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, tổ chức tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh trụ sở làm việc.

Với nguồn kinh phí thực hiện 6.475.000 đồng, được sử dụng từ nguồn kinh phí kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021.

Các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của dân về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích người dân thực hiện hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn thành phố Trà Vinh./.

Thực hiện tổng vệ sinh tuyến đường Tuyến số 1, đoạn phường 9, thành phố Trà Vinh

Thực hiện tổng vệ sinh tuyến đường Tuyến số 1, đoạn phường 6, thành phố Trà Vinh

Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ “Hạn chế sử dụng tui nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần” trên địa bàn khóm 6, Phường 4.

Người viết: D T M ANH (PTNMT TPTV)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan