Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu: Thực hiện nghiêm Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

28/07/2020   99

(TVO) Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

(Ảnh minh họa)

Nguồn: http://baotravinh.vn/trong-tinh/chu-tich-ubnd-tinh-tra-vinh-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-thong-bao-so-253-tb-vpcp-ngay-25-7-2020-cua-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-4014.html

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1575/UBND-KGVX, ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện công khai minh bạch việc hỗ trợ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao được nhập cảnh làm việc, khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Tổng Biên tập Báo Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.

4. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

a. Tổ chức rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư, đồng thời truyền thông vận động người dân tự giác thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương về những người từng đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 01/7/2020 đang có mặt ở địa phương để áp dụng biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

b. Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.

c. Tiếp tục phát huy các thành công, kinh nghiệm trong việc điều trị các trường hợp bệnh nặng và các trường hợp bệnh ở Bệnh viện Dã chiến số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) trước đây, triển khai áp dụng các quy trình, phác đồ điều trị hiệu quả đồng thời tiếp tục việc hỗ trợ kỹ thuật giữa các tuyến để hạn chế tối đa trường hợp tử vong do Covid-19.

d. Bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch.

5. Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đủ thời gian theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

6. Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

7. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn.

8. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp khi mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, đưa lao động tay nghề cao vào làm việc tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế và áp dụng biện pháp cách ly hoặc giám sát, theo dõi sức khỏe kịp thời theo đúng quy định đối với các trường hợp từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi hoặc vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao trở về địa phương; tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

10. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế) chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn này trên địa bàn tỉnh; hàng ngày báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nguồn tin: http://baotravinh.vn/trong-tinh/chu-tich-ubnd-tinh-tra-vinh-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-thong-bao-so-253-tb-vpcp-ngay-25-7-2020-cua-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-4014.html

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan