Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022

11/07/2022   189

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh kẻ vạch đỗ xe trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường và thu gom rác thải nhựa tuyến đường Mậu Thân

Thực hiện Công văn số 341/CV-ĐTN ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức đồng loạt ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022”

Hướng tới mục đích phải tạo hiệu ứng xã hội cao; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên và thu hút nhân dân cùng tham gia; qua đó góp phần tạo nên ý thức trong toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn

Ngày 03/7/2022, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh kẻ vạch đỗ xe trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường và thu gom rác thải nhựa tuyến đường Mậu Thân

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với lực lượng đoàn viên tham dự khoảng 50 người, đã thu gom rác tuyến đường Mậu Thân khoảng 03km, kết quả thu gom được 500kg rác.

Một số ảnh hoạt động “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022”

Người viết: T H SƠN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan