Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai chung tay chăm sóc cảnh quan môi trường chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

15/10/2020   55

Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai chung tay chăm sóc cảnh quan môi trường chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Công văn số 2291/STNMT-CCBVMT ngày 24/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh tra các chợ, thu gom xử lý rác thải tại các cơ quan, khu đô thị, khu dân cư, ấp, khóm... đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch số 01-KH/ĐUSTNMT ngày 08/10/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các hoạt động chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Được sự chỉ đạo của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai đã tiến hành quét dọn, cắt tỉa cây cảnh và bố trí các chậu hoa tại khuôn viên làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai, Kho lưu trữ và trước cổng Sở Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó để có được môi trường làm việc sạch sẽ khang trang, mỗi đoàn viên đều ý thức giữ gìn vệ sinh tại văn phòng làm việc của đơn vị mình, cũng như tại nơi công cộng, xung quanh tòa nhà. Tại mỗi nơi làm việc của các phòng, điều được trang bị sọt đựng rác, đặt tại các vị trí gọn gàng. Sau quá trình dọn vệ sinh cảnh quan tại nơi làm việc của Văn phòng đăng ký đất đai và Kho lưu trữ trở nên sạch sẽ và đẹp hơn.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn tạo nên không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ của Tỉnh ngoài ra tạo cảnh quan sạch đẹp và mang lại không khí làm việc trong lành, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng nét đẹp văn hóa của đơn vị.

Các đoàn viên quét dọn làm cỏ tại khuôn viên làm việc và kho lưu trữ

Các đoàn viên quét dọn làm cỏ tại khuôn viên làm việc và kho lưu trữ

Các đoàn viên quét dọn làm cỏ tại khuôn viên làm việc và kho lưu trữ

Các đoàn viên quét dọn làm cỏ tại khuôn viên làm việc và kho lưu trữ

Người viết: L T H VÂN (VPĐKĐĐ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan